Zebranie ogólne oddziału dotyczące projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zebranie ogólne odbywające się w dniu 22 marca 2022 roku na Politechnice Gdańskiej stanowiło okazję do dyskusji wokół projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten został zaproponowany z końcem grudnia przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach ogłoszonego procesu wstępnych konsultacji społecznych. Wystąpienie zawierające komentarze dotyczące projektowanych rozwiązań w obszarze planowania lokalnego przedstawiła kol. Justyna Wieczerzak, zaś kontekst otoczenia prawnego zmienianego w związku z planowanymi przepisami, w tym w szczególności w obszarze rewitalizacji oraz ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących kol. Konrad Młynarczyk. Swoje wystąpienie dotyczące powiązań systemu planowania przestrzennego z polityką rozwoju przedstawił również kol. Jakub Pietruszewski.

Towarzystwo Urbanistów Polskich, na podstawie informacji zebranych z poszczególnych Oddziałów, przedstawiło oficjalne uwagi oraz opinię do projektowanych zmian w ramach odbywających się w styczniu bieżącego roku prekonsultacji. Z treścią opinii można zapoznać się na stronie głównej Towarzystwa. Materiał ten stanowi punkt wyjścia do dyskusji i aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, które zostały zaplanowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jeszcze przed wakacjami. Planowany termin przyjęcia nowych rozwiązań przez Parlament to ostatni kwartał 2022 roku.