You are currently viewing AESOP 2023 Annual Congress

AESOP 2023 Annual Congress

Niniejszym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania (Association of European Schools of Planning) – AESOP 2023 Annual Congress. Kongres odbędzie się w Łodzi, w dn. 11-15 lipca 2023 r.

Organizatorem głównym jest Uniwersytet Łódzki, a współorganizatorami: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu jest hasło: “Integrated Planning in a World of Turbulence”. Obrady kongresowe będą toczyć się w ramach 17 ścieżek tematycznych, których omówienie znaleźć można na wskazanej stronie internetowej. Link: https://aesop-planning.eu/lodz

Językiem kongresowym jest angielski.

W ramach Kongresu przewidywana jest sesja specjalna, organizowana z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia TUP, poświęcona prezentacji dokonań urbanistyki polskiej na tle trendów i zmian w planowaniu urbanistycznym w Europie w XX i XXI wieku.

Termin rejestracji, nadsyłania zgłoszeń i abstraktów mija z dn. 15 lutego 2023 r.