You are currently viewing Kolejne posiedzenia Komisji Sejmowych

Kolejne posiedzenia Komisji Sejmowych

W związku z najbliższym posiedzeniem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 lipca 2023 roku odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnego. Przedmiotem posiedzenia będzie dyskusja dotycząca rozpatrzenia uchwał Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.

Posiedzenia Komisji transmitowane są na żywo na stronie internetowej Kancelarii Sejmu.