Ekologia konstruktywnie – zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych

Odbyła się pierwsza konferencja z cyklu trzech interdyscyplinarnych konferencji naukowych pt. Ekologia konstruktywnie – zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych.  Kierowana była ona do trzech grup decydujących o rozwoju terenów zurbanizowanych tj: administracji publicznej, przedsiębiorców/inwestorów, architektów/urbanistów. Podstawowym założeniem konferencji była wielopłaszczyznowa edukacja. Dzięki sprawnemu wprowadzeniu do warsztatów przez zespół ekspertów, udało się przeprowadzić interdyscyplinarne warsztaty, umożliwiające uczestnikom wyminę doświadczeń i stanowisk, w trakcie problemowych zadań zadanych przez prelegentów. Efektem warsztatów były: prezentacje rozwiązań przestrzennych, analizy zachwiań uczestników procesu realizacyjnego, sposoby rozwiązywania problemów. Ważnym składnikiem dyskusji były: sposoby rozpoznawania i analizowania zagrożeń dla prawidłowego kształtowania przestrzeni publicznych, aspekty aktywizacji społeczeństwa w racjonalnym – ekologicznym użytkowaniu przestrzeni. Za bardzo interesującą części konferencji należy uznać sesję warsztatową dla dzieci, która umożliwiła poznanie ich percepcji, poprzez realizację empirycznego zadania dotyczącego zaplanowania przestrzeni miejskiej w formie makiety. Duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiły projekcje filmów edukacyjno-dokumentalnych, prezentujące dobre praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju stosowane w krajach europejskich, które stanowiły inspiracje w rozwiązywaniu zadań warsztatowych.    

Collegium Mazovia – Innowacyjna Szkoła Wyższa zorganizowała konferencję w dniach 5-6 marca 2015 r. we Wrocławiu, kolejne odbędą się w Gdańsku i Warszawie, a ich tematami będą: Środowisko miejskie, zmiany klimatu, woda, higiena i zmiany klimatu, gospodarka miasta, finansowanie mieszkalnictwa, katastrofy i zjawiska kryzysowe oraz Włączenie społeczne, informacja i monitorowanie, miasto zrównoważone, co po 2015?.  Efekty tego tryptyku zapowiadają się bardzo obiecująco, szczególnie w zakresie zbioru inspiracji związanych z materiałami zebranymi i wypracowanymi w trakcie konferencji. Zbiór ten oparty na dobrych praktykach, może umożliwić uczestnikom procesów urbanizacji poszerzanie horyzontów wiedzy, umożliwiając tym samym różne projekcje zadań inwestycyjnych.

!!! Zbiór dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem terenów zurbanizowanych znajduje się w linku poniżej !!!