Problemy strategicznego podejścia do rozwoju subregionu karkonoskiego

W dniu 16 listopada 2023 roku Oddział w Jeleniej Górze Towarzystwa Urbanistów Polskich współorganizował z Filią w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Towarzystwem Karkonoskim seminarium naukowe „Problemy strategicznego podejścia do rozwoju subregionu karkonoskiego”. W seminarium uczestniczyli samorządowcy z gmin powiatu karkonoskiego, miasta Jelenia Góra, przedstawiciele Jeleniogórskiego Klubu Biznesu, Karkonoskiego Parku Narodowego, Towarzystwa Karkonoskiego, Oddziału w Jeleniej Górze Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddziału w Jeleniej Górze Stowarzyszenia Architektów Polskich, Euroregionu Nysa, organizacji pozarządowej Rada Odnowy Przesieki, pracownicy Filii. Referaty dotyczyły problemów integracji i koordynacji planowania strategicznego i przestrzennego w subregionie karkonoskim (kol. Janusz Korzeń), wymiaru przestrzennego strategicznego podejścia do rozwoju lokalnego (kol. Jacek Godlewski), celów zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym (kol. Jerzy Ładysz), krajobrazu jako uwarunkowania zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym (kol. Monika Brodzka), strategicznych kierunków rozwoju Euroregionu Nysa, strategicznych kierunków działalności Karkonoskiego Parku Narodowego oraz jego roli w strategiach rozwoju lokalnego. Dyskusja plenarna dotyczyła problemów strategicznego podejścia do rozwoju subregionu karkonoskiego. Prowadził ją dr hab. Marian Kachniarz prof. UPWr z Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Dolnośląskiego, członek Oddziału w Jeleniej Górze. Zarówno tematyka prezentowana przez prelegentów, jak i dyskusja plenarna wywołały spore zainteresowanie uczestników – pod względem aplikacyjnym do opracowywania strategii rozwoju gmin i planów ogólnych w subregionie karkonoskim, zgodnie z aktualnymi wymogami.