You are currently viewing Jubileusz 100 lecia powstania Towarzystwa Urbanistów Polskich

Jubileusz 100 lecia powstania Towarzystwa Urbanistów Polskich

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy

Już w środę zapraszamy do świętowania przez nasz oddział jubileuszu 100 lecia powstania Towarzystwa Urbanistów Polskich

Zapraszamy na skosztowanie „urodzinowego tortu”, które połączymy ze wspomnieniami.

Uroczystość odbędzie się 29 listopada 2023 r. (środa), o godz. 17.30 Katowicach, ul. Krasińskiego 8, sala multimedialna 062

Nie będzie to jednak wyłącznie spotkanie biesiadne.

Pojawi się także część merytoryczna. Nasz prelegent i nowy członek Towarzystwa Urbanistów Polskich w Oddziale Śląskim

prawnik – urbanista MARCIN ROSEGNAL będzie kontynuował wygłoszoną miesiąc temu prelekcję pt.:

„Rewolucja kopernikańska” w systemie planowania przestrzennego – nowe instytucje, nowe zasady – nowa przestrzeń?

Do zobaczenia!

W imieniu

Zarządu Oddziału Śląskiego TUP

Prezeska oddziału Katarzyna Ujma-Wąsowicz