You are currently viewing Mały Arsenał

Mały Arsenał

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa Elżbieta Szczepińska 
oraz Prezes krakowskiego oddziału Towarzysta Urbanistów Polskich Marceli Łasocha
zapraszają na
:
Mały Arsenał, 
czyli przegląd nagrodzonych opracowań planistycznych Krakowa z ostatnich dwudziestu lat
8 listopada 2023 r. (Dzień Urbanisty)
godz. 18:00 
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, Kraków
sala kameralna
Wydarzenie organizowane w nawiązaniu do obchodów dwudziestolecia Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa oraz stulecia Towarzystwa Urbanistów Polskich. Obowiązuje rejestracja!