Konkurs Krakowskiego Oddziału TUP na najlepszą pracę dyplomową – PRZEDŁUŻENIE TERMINU

Zarząd Krakowskiego Oddziału TUP przedłuża termin zgłaszania prac w KONKURSIE NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE Z ZAKRESU URBANISTYKI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU OBRONIONE W 2023 R. – DO 30 KWIETNIA 2024 ROKU.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury oraz ich promocja. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) absolwentów kierunków Architektura, Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka Przestrzenna uczelni z terenu województwa małopolskiego, obronione w 2023 roku.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Szczegóły konkursu i regulamin pod linkiem: https://tup.org.pl/konkurs-tup-na-najlepsze-prace-dyplomowe/