Ognisko Jubileuszowe -Oddziału w Jeleniej Górze

Zarząd Oddziału TUP w Jeleniej Górze dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania integracyjnego za przybycie i wspólnie spędzony czas.

 W  dniu 13 maja 2023roku odbyło się w Parku Pałacowym w Bukowcu spotkanie integracyjne z okazji 100-lecia TUP. Zarówno pogoda, jak i koleżeńska atmosfera dopisały. W trakcie spotkania mieliśmy okazję porozmawiać o działalności towarzystwa oraz o współczesnych problemach rozwoju przestrzeni miejskich i wiejskich.  W spotkaniu uczestniczyli między innymi urbaniści, architekci,  urzędnicy administracji samorządowej oraz wykładowcy akademiccy. Szczególne podziękowania składamy  Koledze Prezesowi  Tomaszowi  Majdzie oraz Koleżance Sekretarzowi Generalnemu Annie Pyziak, dzięki którym wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z publikacją jubileuszową, której koncepcję i opracowanie redakcyjne zawdzięczamy Koledze Januszowi Korzeniowi.  Miejsce spotkania było bardzo wyjątkowe, ze względu na otaczający krajobraz, który to  stanowi część parku krajobrazowego, łączącego walory naturalnego krajobrazu podgórskiego z architekturą i przyrodą. Uczestnicy spotkania spoza regionu karkonoskiego mogli zapoznać  się z  elementami architektury charakterystycznej dla okresu romantyzmu, w tym odwiedzić Herbaciarnię  z osią widokową na Śnieżkę oraz podziwiać panoramę Karkonoszy, Rudaw Janowickich, Gór Izerskich i Kaczawskich z wieży widokowej. Zważywszy na to, że miejsce w którym odbywało się spotkanie jest reprezentacyjną częścią  „Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”, należy wskazać na  jego unikatowość w skali kraju, a dzięki ogólnej dostępności całego obszaru dla odwiedzających,  stanowi jedną z najlepiej zrewitalizowanych przestrzeni publicznych tego regionu. Zarząd Oddziału TUP w Jeleniej Górze dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania integracyjnego za przybycie i wspólnie spędzony czas.