Otwarty nabór kandydatów na Członków Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027

W nawiązaniu do ogłoszenia o: Otwartym naborze kandydatów na Członków Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027 informujemy o możliwości zgłaszania chęci uczestnictwa w pracach Komitetu z ramienia TUP. Prosimy uprzejmie o rozważanie możliwości swojego udziału i przesłanie swojej deklaracji w formularzu zgłoszeniowym pobranym ze wskazanej strony, do dn. 28 V 2023 r. na adres: lodz@tup.org.pl

Informacja o naborze: Otwarty naboru kandydatów na Członków Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027 | Łódzki Obszar Metropolitarny – SŁOM – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Łódź – ZIT Łódź – RPO WŁ ZIT (lodz.pl)