Zaproszenie na zebranie ogólne Oddziału

W dniu 14 grudnia 2022 roku o godzinie 17.00 odbędzie się najbliższe zebranie ogólne Oddziału w Gdańsku. Spotkanie zostanie poświęcone dyskusji wokół rozprawy doktorskiej naszej koleżanki Anny Rubczak zatytułowanej Kształtowanie nowej tożsamości regionalnej w przestrzeniach dominacji wody na Żuławach Delty Wisły. Zasadniczym celem rozprawy było sformułowanie kierunku zagospodarowania przestrzennego regionu Żuław Delty Wisły jako unikatowego w skali europejskiej regionu, który jest fenomenem cywilizacji hydraulicznej i dominacji wody. Rozprawa ta została przyjęta przez Radę Naukową Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Gdańskiej w maju bieżącego roku, zaś jej promotorem był profesor Tomasz Parteka. Promotorem pomocniczym była natomiast koleżanka Dorota Kamrowska-Załuska.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.