You are currently viewing Podsumowanie zebrania ogólnego poświęconego wykluczeniu cyfrowemu i partycypacji społecznej

Podsumowanie zebrania ogólnego poświęconego wykluczeniu cyfrowemu i partycypacji społecznej

Zagadnieniom związanym z wykluczeniem cyfrowym oraz narzędziom i procesom partycypacji społecznej poświęcone było zebranie ogólne, które odbyło się 3 czerwca 2024 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Bezpośrednie powiązania pomiędzy tymi zagadnieniami stały się podstawą do dyskusji dotyczącej potencjalnych możliwości wykorzystywania narzędzi cyfrowych w angażowanie mieszkańców w procesy zarządzania w samorządach lokalnych oraz ewentualnych barier i ograniczeń, które mogą one przynosić dla wybranych grup społecznych.

Prezentację dotyczącą procesu ograniczania zjawiska wykluczenia cyfrowego w przestrzeni miejskiej wygłosiły Aleksandra Abakanowicz oraz Anna Knoff z Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Fundacja odpowiada za koordynację projektu „DIGI-INCLUSION – leaving no-one behind in a digital world”, którego celem jest dostosowanie usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasta Gdańska do narzędzi cyfrowych, a przez to zwiększenie dostępności do ich wykorzystania. Ten międzynarodowy projekt realizowany w ramach sieci URBACT ma na celu walkę z wykluczeniem społecznym i zwiększanie włączenia cyfrowego nie tylko poprzez zapewnianie dostępu do technologii, ale przede wszystkim poprzez umożliwianie mieszkankom i mieszkańcom miast rozwijania niezbędnych umiejętności i zdobywania wystarczających uprawnień, aby w pełni wykorzystywali możliwości, jakie oferuje świat cyfrowy. 

W drugiej części spotkania Kol. Martyna Nagórska oraz Kol. Justyna Wieczerzak, redaktorka podręcznika, opowiedziały o procesie tworzenia Narzędziownika Gdańskich Partycypacji, który został stworzony podczas projektu „Decydujmy! Zwiększenie wpływu młodych i dorosłych na życie w Gdańsku”. Jego elementem jest szereg rekomendacji mających na celu zapewnienie większej skuteczności narzędzi partycypacji społecznej wykorzystywanych na terenie Gdańska. Publikacja powstała przy współudziale miejskich specjalistów i aktywnych mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Jedną z autorek Narzędziownika była również Kol. Anna Rubczak, natomiast rolę eksperta zewnętrznego pełniła kol. Dorota Kamrowska-Załuska.