Praca dyplomowa wykonywana pod kierunkiem Członków Krakowskiego Oddziału TUP z Nagrodą Ministra Rozwoju i Technologii !!!

W dniu 21.09.2023 r. została ogłoszona lista laureatów 50. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja za 2022 r.).

Na konkurs wpłynęły 94 wnioski w tym :
– 18 wniosków w kategorii prace inżynierskie;
– 35 wniosków w kategorii prace magisterskie;
– 28 wnioski w kategorii rozprawy doktorskie;
– 13 wniosków w kategorii publikacje krajowe.

W kategorii prace magisterskie, w której przyznano 12 nagród, jedną z nich otrzymała mgr inż. arch. Michalina MIETLIŃSKA. Nagroda została przyznana za pracę pt. „PIERŚCIEŃ LAMBDA – projekt zagospodarowania rejonu Kępy Mieszczańskiej we Wrocławiu z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury”. Nagrodzona praca została przygotowana i obroniona w 2022 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a promotorem pracy była dr inż. arch. Urszula Nowacka–Rejzner, prof. PK oraz dr inż. arch. Piotr Langer (obydwoje są Członkami Krakowskiego Oddziału TUP).

Nagrody tegorocznym laureatom Konkursu zostały wręczone 11 października 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.