You are currently viewing Relacja z jubileuszu Towarzystwa Urbanistów Polskich – Białystok

Relacja z jubileuszu Towarzystwa Urbanistów Polskich – Białystok

Nasza sesja jubileuszowa odbyła się 29 czerwca w sali wykładowej WA Politechniki Białostockiej. Zaszczycili nas swoją obecnością: Pani Wicemarszałek Wiesława Burnos, Zastępca Prezydenta Białegostoku dr inż. Adam Musiuk, Jej Magnificencja Rektor PB dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Prezes ZG TUP Kol. dr inż. arch. Tomasz Majda, P. Dyrektor Ewa Welc, nasz Kolega Dyrektor PBPP Arch. Paweł Babul, Prezes RFSN-T NOT Paweł Mytnik, Prezes IK i Resursy Podlaskiej Adam Walicki, prezesi izb zawodowych: architektów oraz inżynierów budownictwa oraz prezesi siostrzanych stowarzyszeń: SARP, SPAK oraz przedstawiciele TOnZ.

Nasze oddziałowe obchody patronatem honorowym objął Prezydent Białegostoku  Tadeusz Truskolaski, a podczas sesji Prezes ZG przedstawił głównych twórców oraz działania TUP na przestrzeni stulecia, a także najnowsze zagrożenia dla zawodu urbanisty, zaprezentowane zostało kalendarium oraz twórcy naszego Oddziału, a ponadto wręczone zostały Odznaki TUP: Złota – pięciokrotnemu prezesowi ZO kol. Jerzemu Tokajukowi oraz srebrne: kol.  Pawłowi Babulowi, kol. Annie Marii Lebiedzińskiej-Łukszy, kol. Marcie Ramotowskiej, a oczekuje na wręczenie odznaka przyznana nieobecnemu kol. Markowi Fiedorukowi.

Otrzymaliśmy szereg gratulacji, w tym wyrażonych we wręczonych listach gratulacyjnych oraz grawertonach, a także w formie drzewka oliwnego przekazanego przez dr arch. Dorotę Gawryluk, Prezes ZO SPAK. Zasłużeni oraz aktywni członkowie otrzymali także listy z podziękowaniami.

W części mniej oficjalnej zgromadzeni obejrzeli wystawę na temat historii planowania Białegostoku przygotowaną wspólnie przez nasz Oddział oraz Departament Urbanistyki UM i jego siłami zmaterializowaną w formie plansz na stelażach. Osoby szczególnie zaangażowane w przygotowanie wystawy, to Dyrektor DUA  Marcin Minasz, kol. Elżbieta Cukrowska i niżej podpisany, grafikę przygotował p. Paweł Czeszczewik, a konsultacji historycznej udzielił p. Wiesław Wróbel. Wystawa bazuje na materiałach kartograficznych z zasobów DUA UM oraz Archiwum Państwowego w Białymstoku, które współpracowało przy przygotowaniu wystawy. Wykorzystane zostały również elementy materiałów nadesłanych przez kol. Wiktora Panfiluka, kol. Zdzisława Plichtę, kol. Helenę Ostasiewicz oraz kol. Jerzego Tokajuka.

W swym wystąpieniu Przewodniczący Rady POIA arch. Marcin Marczak wyraził solidarność z naszym środowiskiem wobec kolejnych etapów deregulacji zawodu urbanisty, zadeklarował wsparcie, ale też zasygnalizował zagrożenia przed jakimi stoi zawód architekta.

Następnego dnia, 30 czerwca, w gronie koleżanek i kolegów z DU oraz z udziałem Prezydenta T. Truskolaskiego, Zastępcy Prezydenta A. Musiuka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz obojga wiceprezesów ZO dokonaliśmy otwarcia wystawy na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wystawa dostępna jest w sąsiedztwie fontanny jeszcze przez kilka tygodni, a relacja z jej otwarcia dostępna tutaj:  https://www.facebook.com/bialystokUM/posts/pfbid02bB8Ud8ssMz8kkBHYYJtUEvC8La4HFpQ9RkWyxBKb7uT7gQqoAt3EM6LEbQ8rEG5Rl?__cft__[0]=AZVZbS6r30VbdEQt-AtwuS8M6XkILRXh_Dj-aYdp703BmxmQhPPuYbkwukTRnc-5J2UrQTB0CQw3-a3_PY8nDgnPwl0iTO_Pvi57Wmm2mIbbiMjHa7cMnkiVYN-jwqDkf_bNlnGo_9o3LWBNR4eny2jQXRCvcmlIA7CYeBwoNqzTcqyHxHNTUxKP0QqKaw4L9Pg&__tn__=%2CO%2CP-R

oraz tutaj: https://bit.ly/44pwDM5i tutaj:

https://www.facebook.com/bialystokUM/videos/257638803686227/?__cft__[0]=AZXwj18df9siCiDJFEvEmEEBXc-RkWnEIHDTyqR6tTUF6TidA2ejHDGxW1KMX3fdYSr16tIqvveR_3snhZpUOCIQvJlrnpmWCNIeT0JpnDeKhS5X25z4Af24Q4IoFSrD0rv5Ew4NpnnA-jeoG3zKZAql3hBC9P29seqYtY18wMXZJGoUjeQixf3Yyf9SLO688nw&__tn__=%2CO%2CP-R

dr hab. arch. Bartosz Czarnecki