KONFERENCJA Sekcji Małych Miast TUP i Uniwersytetu Opolskiego

XIII edycja opolskiej konferencji MIASTA XXI WIEKU 
w tym roku współorganizowana jest przez Sekcję Małych Miast TUP, 
w ramach jubileuszu Towarzystwa. 
Tematem konferencji jest „REWITALIZACJA – REZYLIENCJA – RENESANS MIAST”. 
Zapraszamy do zapisywania się i uczestnictwa. 

https://we.uni.opole.pl/xiii-konferencja-miasta-xxi-wieku-rewitalizacja-rezyliencja-renesans-miast/

Do zobaczenia 25 września w Opolu.