Tez Karkonoskich III – Koncepcji ponadlokalnej strategii zrównoważonego rozwoju Subregionu Karkonoskiego

W ramach współpracy Towarzystwa Karkonoskiego, Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze, Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze, zapraszamy w dniu 17 maja   w godz. 11-14.00, w Auli Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 6 na Konferencję, która będzie poświęcona prezentacji Tez Karkonoskich III – Koncepcji ponadlokalnej strategii zrównoważonego rozwoju Subregionu Karkonoskiego.

W programie Konferencji planujemy:

1) przedstawienie genezy  i podstawowych założeń opracowania;

2) omówienie rekomendowanych celów i działań w sferach przyrodniczej, kulturowej, przestrzennej, technicznej, społecznej, gospodarczej i instytucjonalnej;

3) przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, dyskusję i jej podsumowanie;

4) informację o idei powołania Forum Obywatelskiego – Karkonoskie Inicjatywy Społeczne.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy

Zarząd Oddziału TUP w Jeleniej Górze