Zaproszenie do udziału w jubileuszu Profesora Mieczysława Kochanowskiego

W imieniu Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej zapraszamy do udziału w jubileuszu dziewięćdziesięciolecia urodzin Profesora Mieczysława Kochanowskiego. Uroczystość odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 roku o godzinie 11 na Politechnice Gdańskiej.

Profesor Mieczysław Kochanowski jest emerytowanym profesorem Politechniki Gdańskiej, wieloletnim nauczycielem akademickim na Wydziale Architektury oraz dwukrotnym dziekanem tego Wydziału. Jako czynny zawodowo urbanista pracował między innymi w Biurze Planowania Makroregionu Północnego przy Komisji Planowania Rady Ministrów. W okresie od 2001 do 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich, pozostając do dzisiejszego dnia jednym z jego honorowych członków.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.