Zaproszenie na XCVIII Otwarte Forum Urbanistów

Serdecznie zapraszamy na comiesięczne spotkanie w ramach Otwartego Forum Dyskusyjnego Urbanistów, które odbędzie się 15 maja 2024 r. (środa), o godzinie 18.00, w budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

Temat przewodni spotkania: „DELIMITACJA OBSZARU ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ W PROCEDURZE SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO”. Szczegóły w dołączonym zaproszeniu.