„Planowanie przestrzenne a prawo własności” (89. OFDU)

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
5 lipca 2023 r. odbyło się LXXXIX Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów w Krakowie. Na początku spotkania powitaliśmy w naszych szeregach trzech nowych członków. Wykład wprowadzający poprowadziła Pani Joanna Pawłowska, Radca Prawny, pracownik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Tematem spotkania było planowanie przestrzenne w aspekcie prawa własności z naciskiem (jak w każdym Forum Dyskusyjnym w roku jubileuszowym) na sukcesy, porażki i wyzwania krakowskiej urbanistyki, w nawiązaniu do obchodów jubileuszu 100-lecia TUP. Po wykładzie odbyła się żywiołowa dyskusja.

Za zgodą prelegentki publikujemy prezentację Kol. Joanny Pawłowskiej zawierającą aktualne wyroki sądów administracyjnych i zachęcamy do lektury, dalszych dyskusji oraz do wykorzystania przez Koleżanki i Kolegów przy sporządzaniu dokumentów planistycznych, odpowiedzi na skargi oraz innych czynności zawodowych.

Kolejne Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów odbędzie się 30 sierpnia 2023 r., na które serdecznie zapraszamy!
Zarząd TUP O. Kraków

Dodaj komentarz