Zebranie w sprawie powołania Koła Przestrzeni Publicznych

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

zapraszam na spotkanie założycielskie Koła Przestrzeni Publicznych w Oddziale Warszawskim SARP. Proponuję tym samym udział w dyskusjach na temat rozwijania kultury przestrzeni w Warszawie i województwie mazowieckim. Mam nadzieję na utworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń między różnymi środowiskami – zawodowymi, akademickimi, społecznymi, itp. Byłbym zaszczycony, gdybyście Państwo zechcieli uczestniczyć i współtworzyć to przedsięwzięcie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16. czerwca, w siedzibie SARP przy ul. Foskal, w formule dyskusyjnej z elementami warsztatowej facylitacji. Szczegóły w wiadomości poniżej.

Przyjmuję propozycje prezentacji  trwających 7-10 minut,  na spotkanie otwierające lub kolejne,w wyrazie krytycznych, apologetycznych, poetyckich, naukowych, itp.
Poszukiwane wypowiedzi odpowiadające na co najmniej jedno z pytań:

  • Wartości: Jakie wartości niosą otwarte przestrzenie publiczne – do czego służą i służyć mogą? Jak przyczyniają się do lepszego życia? 
  • Problemy: jakie niekorzystne zjawiska obserwujemy w otwartych przestrzeniach publicznych? Jakie są ich źródła, konsekwencje, zależności? Co należy zbadać głębiej? 
  • Nadzieje: jakie są inspirujące podejścia  do kształtowania otwartych przestrzeni publicznych?
  • Tożsamość: jakie są szczególne cechy otwartych przestrzeni publicznych w Warszawie lub na Mazowszu?
  • …i podobne, z punktu widzenia architektonicznego, krajobrazowego, naukowego, humanistycznego, społecznego, itp.

Propozycje prezentacji proszę kierować do końca dnia 12 czerwca (poniedziałek), na adres karol.langie@gmail.com . Zastrzegam sobie prawo wyboru prezentacji odpowiedniej na pierwsze spotkanie. 
Zgłoszenia powinny więc zawierać roboczy tytuł, proponowaną wstępnie liczbę slajdów oraz trzy zdania opisu dot. treści. 

Proszę także o udostępnienie tej wiadomości innym zainteresowanym osobom. 


Z pozdrowieniami, 

K A R O L   L A N G I E
tel. (+48) 503 15 35 52 (10.00-19.00 CET)
https://www.researchgate.net/profile/Karol-Langie

www.karollangie.net
linkedin