Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Kongres Urbanistyki » V w Łodzi w 2015

V w Łodzi w 2015 (8)RSS Feed

Results 1 - 8 of 8

1. Reportaż z Kongresu Urbanistyki Polskiej
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015

Reportaż w TVP Łódź z dnia 9 września 2015 r.

Tuesday, 6 October 2015 | 3947 hits
2. Rekomendowane hotele dla uczestników V Kongresu Urbanistyki Polskiej i XIII Kongresu Miast Polskich
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015

Ze względu na pozostające wciąż rezerwy miejsc hotelowych oferta pozostaje aktualna do ich wyczerpania.

Preferencyjne stawki noclegów dostępne będą dla członków TUP, w tym Delegatów na Walny Zjazd, nie biorących udziału w Kongresie, po zalogowaniu się na swój profil na stronie internetowej w menu Kongresu.

Friday, 24 July 2015 | 4434 hits | Read more
3. Rejestracja na V Kongres Urbanistyki Polskiej w Łodzi
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015Uruchomiona została elektroniczna rejestracja na Kongres

Sunday, 7 June 2015 | 3928 hits
4. POSTERY NA V KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015

Organizatorzy umożliwiają uczestnikom Kongresu zgłoszenie prezentacji zagadnień badawczych i praktycznych w formie posterowej.

Komitet przewiduje zorganizowanie wystawy z wybranych 30 posterów najbardziej odpowiadających tematyce Kongresu. Wszystkie przesłane i zaakceptowane postery będą dostępne na nośniku elektronicznym i przekazane uczestnikom w materiałach kongresowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA POSTERU

WZÓR POSTERU pdf | WZÓR POSTERU cdr | WZÓR POSTERU jpg

Tuesday, 26 May 2015 | 2543 hits
5. Program V Kongresu Urbanistyki Polskiej
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015

PROGRAM V KONGRESU URBANISTYKI POLSKIEJ zamieszczony jest na stronie głównej

Kontakt do Biura Kongresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wednesday, 20 May 2015 | 2213 hits
6. Rozstrzygnięcie konkursu na logo Kongresu Urbanistyki Polskiej 2015
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac Jury konkursu nagrodziło projekt Pana:

  • Łukasza Aleksandrowicza (Płock)

Ponadto specjalnym wyróżnieniem honorowym TUP nagrodzono pracę Pani:

  • Marty Ogrodowczyk (Łódź)

a także przyznano 4 wyróżnienia dla:

  • Emilii Cieślakowskiej (Łódź)
  • Alicji Dopierały i Barbary Tylewskiej (Szczecin)
  • Jagody Dyszkiewicz (Łódź)
  • Anny Jamróz (Malbork)

Wszystkim autorom prac serdecznie dziękujemy, a wyróżnionym gratulujemy.

Protokół z posiedzenia Jury

PREZENTACJA NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH PROJEKTÓW

Thursday, 30 April 2015 | 6029 hits | Read more
7. Konkurs na logo V. Kongresu Urbanistyki Polskiej
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015

Towarzystwo Urbanistów Polskich, w celu określenia odpowiedniej oprawy graficznej działaniom V Kongresu Urbanistyki Polskiej, ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego promującego ideę przyjętych założeń. Gospodarzem kongresu będzie Łódź - miasto poprzemysłowe z największą w Polsce XIX wieczną strefą wielkomiejską, stanowiącą wyjątkowe laboratorium dla weryfikacji możliwości dokonywania przekształceń rewitalizacyjnych miast poprzemysłowych.
Konkurs ma formę otwartą, ogólnopolską. Jest skierowany do wszystkich osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i studentów uczelni plastycznych i technicznych o profilu artystycznym. Projekt konkursowy powinien oddawać charakter głównego hasła V Kongresu "Powrót do centrum" oraz nawiązywać kolorystyką stosowaną w promocji miasta Łódź.

Logo konkursowe musi posiadać następujące cechy:
- musi przedstawiać tematykę kongresu;
- ma być logotypem;
- musi posiadać dynamiczną kompozycję;
- mieć oryginalny sposób zapisu treści;
- mieć charakterystyczną, wyrazistą kolorystykę znaku wykorzystującą kolory użyte w logotypie miasta Łodzi;
- musi mieć współczesną stylistykę odnoszącą się do kulturowej wartości centrum miasta.

Prace konkursowe należy składać do dnia 31 marca 2015 roku.
Nagroda 5 000 zł.
Warunki konkursu przedstawiono w załączeniu.

Plakat | Regulamin | Księga znaku miasta Łodzi | Odpowiedzi na pytania

Saturday, 17 January 2015 | 138168 hits
8. Strefa Wielkomiejska Łodzi
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015

Swoją wielkomiejską karierę Łódź zawdzięcza przemysłowi włókienniczemu. Jego szybki rozwój sprawił, że w ciągu kilku dziesięcioleci Miasto przeobraziło się z rolniczej osady o niewielkim znaczeniu w industrialną metropolię, nie ustępującą tempu wzrostu Chicago w tym okresie. Zabytki architektury, nieprzemijające pomniki kultury materialnej i duchowej, tworzą niepowtarzalny charakter Miasta, zbudowanego na styku wielu kultur. Dziś czytelnym śladem obecności w Łodzi społeczności wieloetnicznej i zróżnicowanej religijnie jest jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic z przełomu XIX i XX wieku oraz obiekty indywidualne, takie jak pałace, wille, obiekty sakralne, jak również sławne zespoły fabryczne. Wszystkie te budowle są swoistymi symbolami wielonarodowej oraz wielowyznaniowej Łodzi, a przede wszystkim czynią ją Miastem wyjątkowym, o unikalnym nie tylko w skali Polski, ale nawet w skali Europy, krajobrazie architektonicznym. Właściwa ochrona tego dziedzictwa ma zatem znaczenie nie tylko kulturowe, ale także wymiar gospodarczy, społeczny i ekonomiczny, przyciągając przedsiębiorstwa, wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki, nowych mieszkańców oraz turystów.

Definicja „miejskości”, sprowadzona do jednego z jej aspektów – przestrzeni –wyraża się w Łodzi w postaci niesłychanie, jak na warunki Polskie, klarownej struktury urbanistycznej. Jest ona wypełniona zrozumiałą i czytelną dla wszystkich artykulacją architektoniczną, dzięki czemu styk przestrzeni publicznej i prywatnej, kształtowany poprzez pierzeje i dominanty, jest jednoznaczny oraz cechuje się znaczną różnorodnością, co znacznie wpływa na atrakcyjność ścian urbanistycznych.

Znamiennym jest fakt iż Strefa Wielkomiejska Łodzi jest największą tego rodzaju jednorodną strukturą centrum miasta w Polsce. Obszar 1 400 ha, w którym znajduje się około 10 000 obiektów jest tyglem istotnych wydarzeń w Mieście gdzie kumulują się najważniejsze, wymienione wyżej, pokłady wartości pozytywnych. Kontrastują z nimi również największe negatywy. Są nimi wieloletnie, od okresu powojennego do dziś, zaniedbania stanu technicznego budynków, brak podłączeń do sieci, problemy własnościowe i społeczne. Znaczne, czy wręcz katastrofalne, niedofinansowanie doprowadziło do znacznego uszczerbku w jakości tkanki miejskiej. Łódź, w swoim materialnym wymiarze, nie ucierpiała w wyniku działań obu wojen światowych, a jednak kondycja jej centrum, którego stan drastycznie pogorszył się od lat ’90, sprawia, że jest ono w ciągłym zagrożeniu.

Jedną z podstawowych powinności dzisiejszych pokoleń jest zachowanie w dobrym stanie dziedzictwa materialnego Łodzi, które pozostawiła nam historia. Aby to się stało konieczne jest wprowadzenie wszelkich udogodnień cywilizacyjnych, których XIX kamienice są częściowo pozbawione. Dzieło i dorobek poprzednich pokoleń, które stworzyły wielką Łódź są fundamentem tożsamości tego Miasta – na nim trzeba budować teraźniejszość i przyszłość. Powinno odbyć się to nie tylko poprzez usilne starania w kierunku prowadzenia procesu rewitalizacji, lecz również poprzez koncentrację wszelkich działań z zakresu inwestycyjno-przestrzennego, poprawy jakości życia oraz ekonomicznego. Dziedzictwo kulturowe, wykorzystane jako element promocji, podstawy w kreowaniu przestrzeni publicznych, budowania jakości życia w mieście, wizerunku i wzrostu wartości inwestycji jest podstawową szansą na rozkwit centrum Łodzi.

Nierozerwalnym aspektem planowania przestrzennego w tym kontekście jest udział społeczeństwa w tym procesie, co jednak musi nastąpić przy równoczesnym wzroście wiedzy i świadomości o tym czym jest Miasto, a w szczególności jakim miastem jest Łódź. W osiągnięciu tego celu konieczne jest zaangażowanie środowisk profesjonalnych, synergicznie współpracujących na rzecz odbudowy Strefy Wielkomiejskiej - również w świadomości mieszkańców, gości i inwestorów.

Tytuł konferencji: „Powrót do Centrum” oznacza społeczne, przestrzenne, kulturowe i gospodarcze odrodzenie, które zaczyna przeżywać Łódź. Jest to zjawisko obserwowane w wielu miastach na świecie, w niektórych już dokonane, często nazywane również rewitalizacją. Tendencja ta wymaga jednak ciągłego wzmacniania, aby centrum metropolii czyli Strefa Wielkomiejska Łodzi, rosło w siłę, oferując jakość życia w mieście, niemożliwą do uzyskania w rozproszonych strukturach osiedleńczych.”

Ulotka str.1, str.2

Thursday, 15 January 2015 | 8789 hitsPowered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie