Konkurs na magisterskie prace dyplomowe

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP

za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

obronione w 2023 roku

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP (w załączeniu) każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Prace należy przesłać do 23 czerwca 2024 r. na adres: konkurs@tup.org.pl.

Szczegóły na stronie: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – TUP

Partnerem i sponsorem konkursu jest firma: