Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Relacja z zebrania TUP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 16 stycznia 2015r odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Kolegium TUP. Informacje z tego spotkania, w którym uczestniczyli M. Mazurek i J. Kłopocka, przekazano na zebraniu członków Oddziału Opolskiego w dniu 21 stycznia 2015r.

I. Zarząd Główny TUP podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z regulaminem nadawania tytułu „ Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich”.

Dla określenia Rzeczoznawców TUP ustala się następujące specjalności :

1. Projektowanie urbanistyczne,

2. Planowanie miejscowe,

3. Planowanie regionalne,

4. Rewitalizacja urbanistyczna,

5. Gospodarka miejska,

6. Inżynieria miejska,

7. Ochrona środowiska

W miarę potrzeb lista specjalności może zostać rozszerzona.

Maciej Mazurek wniósł aby tę listę rozszerzyć o „Ochronę dziedzictwa kulturowego”.

Rzeczoznawcą może zostać osoba która:

 1. jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich,
 2. posiada znaczący zarobek zawodowy w odniesieniu do urbanistyki i planowania przestrzennego lub dziedziny według specjalności wnioskowanej,
 3. posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra,
 4. korzysta w pełni z praw publicznych,
 5. nie była karana przez sąd koleżeński.

UWAGA: w czasie pierwszego roku od podjęcia niniejszej uchwały status Rzeczoznawcy TUP uzyskać mogą, bez procedury kwalifikacyjnej następujący członkowie Towarzystwa:

uzyskały status, tytuł „Rzeczoznawcy Urbanistów Polskich”, nadany w oparciu o dotychczasową regulację,

 1. nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984r  o planowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1989 Nr 17, poz.99, z późn. zm.),
 2. nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1984r o zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. z 1999r Nr 15, poz. 139, z późn. zm.),
 3. posiadają kwalifikacje di wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2013r poz. 932 i 1650 oraz z 2014r poz…)

II. V Kongres Urbanistyki Polskiej odbędzie się w dniach 9-11 września 2015r w Łodzi, pod hasłem „Powrót do Centrum”. Celem Kongresu jest stworzenie reguł i budowa świadomości u zakresie możliwości i korzyści powrotu do centrum miasta. Kongres połączony będzie z Walnym Zjazdem Delegatów TUP.

III. Trwają prace nad uruchomieniem portalu internetowego „ Magazyn Miasto”.

Misją i celem magazynu jest:

 1. informowanie o aktualnej problematyce miejskiej, dobrych rozwiązaniach i praktykach, ciekawych  projektach, dokumentach programowych i regulacjach prawnych UE, RP i województw samorządowych, a także o systemowych rozwiązaniach w miastach celem zwiększenia skuteczności rozwiązywania problemów i wyzwań stojących przed miastami.
 2. budowanie świadomości organizacji obywatelskich i mieszkańców miast na temat uwarunkowań i wyzwań, przed którymi stają miasta w Polsce,
 3. profesjonalizacja debaty publicznej, kreacja pogłębionej świadomości problemów miejskich,
 4. integracja treści miejskich, środowisk, głosów w dyskusji na tematy miejskie.

IV. Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego organizują w dniu 18 lutego 2015r, ul. Wspólna 2/4, MIiR – Sala Kinowa,

Seminarium

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie realizacji rewitalizacji”

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie