Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

POWER 2.19 – planowanie partycypacyjne

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Wraz z postępem cywilizacyjnym i wzrostem gospodarczym nasila się potrzeba szerszego włączenia społeczeństwa w procesy planowania. Towarzystwo Urbanistów Polskich podejmuje działania dla rozwoju i upowszechnienia partycypacyjnych metod tworzenia dokumentów planistycznych. Koleżanki i Kolegów zainteresowanych poszerzaniem procesu planistycznego o nowe formy debaty i aktywizacji społecznej, zachęcamy do udziału w działaniach, finansowanych przez nowy program POWER 2.19, ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Teoria i praktyka planowania partycypacyjnego ma bogaty dorobek w wielu krajach, coraz większe zainteresowanie wzbudza także w Polsce. Jest to zarazem szczególne wyzwanie dla TUP, gdyż wpisuje się synergicznie w szereg celów i działań wskazanych w naszym Statucie. Planowanie partycypacyjne jest też przedmiotem zainteresowania wielu innych stowarzyszeń i organizacji, zwłaszcza promujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnio także sami obywatele coraz wyraźniej dają wyraz swoim oczekiwaniom na szersze włączenie w procesy decyzyjne i przekraczanie tradycyjnych ram demokracji przedstawicielskiej.

Wychodząc naprzeciw tym nowym wyzwaniom Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konkurs POWER 2.19, który ma wzmacniać proces konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w tworzeniu dokumentów planistycznych, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Nasze Towarzystwo, wypełniając swoją misję, powinno w jak najszerszym zakresie włączyć się w realizację projektów w ramach tego konkursu. Przyjęto, że najlepszą formułą będzie tu wspieranie różnych podmiotów przygotowujących aplikacje projektowe w zakresie wiedzy i praktyki planistycznej, jaką posiadają nasi członkowie.

Dlatego prosimy wszystkie Koleżanki i Kolegów, a także władze Oddziałów TUP o włączenie się w te działania. Niektóre Oddziały podjęły już inicjatywę w tym zakresie. Pozostałych Członków prosimy o zgłoszenia imienne do kol. Anny Pyziak z Zakładu Planowania Przestrzennego TUP (mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 733 025 240). Osoby te będziemy rekomendować do poszczególnych projektów realizowanych na terenie całego kraju. Będziemy też wspierać ich wysiłki działaniami doskonalącymi i szkoleniowymi, związanymi z uspołecznieniem procesu planowania, tak aby mogli sami zrealizować w praktyce plany zagospodarowania przestrzennego z rozszerzonym udziałem społecznym. Powiększone koszty takiej rozszerzonej procedury refinansować będzie prowadzącym je gminom Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach realizowanego projektu.

Tags: Opinia
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie