Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Aktualności > I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Wille i Pensjonaty Górskie Pogranicza Polski

I Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Wille i Pensjonaty Górskie Pogranicza Polski

Email Drukuj PDF

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. Wille i Pensjonaty Górskie Pogranicza Polski, które odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 r. w Szklarskiej Porębie.

Uzdrowiska w Polsce i krajach europejskich cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony kuracjuszy, wczasowiczów i turystów oraz inwestorów. Stanowią o tym najczęściej unikalne walory krajobrazowe, przyrodnicze, wysokiej jakości mineralne surowce lecznicze wydobywane i wykorzystywane w lecznictwie. Obecnie coraz większe zainteresowanie jest także ze strony starzejącego się oraz bogacącego społeczeństwa. W Polsce po roku 1998 wśród wielu zachodzących zmian ustrojowych nastąpiły istotne transformacje związane z uzdrowiskami i ich infrastrukturą turystyczną oraz rekreacyjną miejscowości znajdujących się w gminach uzdrowiskowych. Zaniedbane i niedoinwestowane przez lata polskie uzdrowiska wymagają dziś dużych nakładów finansowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury leczniczej, hotelowej turystycznej i rekreacyjnej.
Wiele uzdrowisk opracowuje tzw. programy rozwoju uzdrowisk, łączące w sobie wymiar przestrzenny oraz wymiar tzw. sektorowy - w szczególności w zakresie dziedzictwa i przemysłu „czasu wolnego”, ale też gospodarki wiedzy.
Jednym z istotnych walorów uzdrowisk jest ich dziedzictwo regionalne, w tym dziedzictwo architektoniczne – pensjonaty, sanatoria oraz wille. Zmiany własnościowe wynikłe ze zmian ustrojowych w krajach dawnego bloku postsowieckiego, nowe procesy prywatyzacji wywarły duże piętno na kształtowanie przestrzenne wielu uzdrowisk. Dawna zabudowa, tzw. uzdrowiskowa, i towarzysząca nie spełnia współczesnych standardów funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych. Wielokrotne przebudowy, zaniedbania w trakcie użytkowania, bądź opuszczenie wielu interesujących obiektów dopełnia skali degradacji. Stąd temat naszego seminarium, odnoszący się do uzdrowisk i ich podstawowych elementów zabudowy dziś już najczęściej historycznych, ale o wielkim potencjale kulturowego dziedzictwa zagrożonego zniszczeniem.
Organizatorzy pragną podjąć ten palący temat, w szczególności na tzw. pograniczu, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej uzdrowisk (Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Rosja i Białoruś).

Główne tematy seminarium:

 

 • Diagnoza aktualnej sytuacji uzdrowiska, gminy uzdrowiskowej, miejscowości o walorach potencjalnie uzdrowiskowych,
 • Ocena skutków wcześniej podejmowanych działań,
 • Ogólnodostępna infrastruktura uzdrowiskowa,
 • Infrastruktura turystyczna,
 • Obiekty uzdrowiskowe, turystyczno-rekreacyjne,
 • Rozwój segmentu spa & wellness, bazującego na kapitale prywatnym,
 • Wpływ spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa na funkcjonowanie uzdrowisk,
 • Architektura zdrojowa , sanatoria, pensjonaty, wille,
 • Architektura parków zdrojowych, deptaków, terenów rekreacyjnych,
 • Architektura urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (pijalnie, tężnie),
 • Architektura obiektów kultury i rekreacji dla kuracjuszy,
 • Infrastruktura komunalna,
 • Dostosowanie architektonicznego dziedzictwa kulturowego do nowych funkcji społecznych i gospodarczych,
 • Nowe formy architektury uzdrowiskowej, infrastruktury sportowo rekreacyjnej,
 • Nowoczesne narzędzia i rozwiązania wspomagające rozwój turystyki uzdrowiskowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium.
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie