Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News > Aktualności > Osiedla społeczne XXI wieku - panel dyskusyjny TUP w ramach MURATOR-EXPO/20

Osiedla społeczne XXI wieku - panel dyskusyjny TUP w ramach MURATOR-EXPO/20

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Osiedla społeczne XXI wieku

/informacja n.t. panelu dyskusyjnego organizowanego przez TUP w ramach targów MURATOR-EXPO'20/ - (7.03.2020) o godz.14.30  na Torwarze

Blisko 100 lat temu grupa architektów i plastyków /Grupa Artystyczna PRAESENS/ - przejęta niskim standardem sanitarnym i funkcjonalnym budownictwa czynszowego - opracowała program realizacji dostępnego budownictwa mieszkaniowego w Warszawie.

 

Obecnie, w budownictwie mieszkaniowym nie stanowią już problemu ówczesne patologie /takie jak np. pozbawione słońca i przegęszczone mieszkania - często także pozbawione sanitariatów/. Problemem stają się natomiast coraz większe dysproporcje standardów zabudowy mieszkaniowej adresowanej do różnych grup społecznych - ludzi zamożnych, ludzi o umiarkowanych dochodach, ludzi niezamożnych i wykluczonych.

 

Pojawiają się także nowe zagrożenia wynikające z przemian demograficznych, społecznych i klimatycznych. Postępuje proces starzenia się ludności. Zwiększa się udział osób z różnymi niepełnosprawnościami i dotkniętych starczą niedołężnością. Następuje równocześnie przegrzanie miast (wyspy cieplne), stepowienie terenów zielonych ale także podtopienia wynikające z deszczy nawalnych.

Sytuacja ta skłania do nowego spojrzenia na kształtowanie osiedli i, szerzej, całego środowiska mieszkaniowego. Zwłaszcza istotne jest rozpoznanie przesłanek, które powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowego modelu osiedla mieszkaniowego /nowo-budowanego lub modernizowanego/ - przesłanek, których uwzględnienie istotne będzie także przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Wypracowanie i wdrożenie nowego modelu wymaga współdziałania wszystkich podmiotów związanych z budownictwem mieszkaniowym - władz publicznych, deweloperów, urbanistów i architektów. Wskazanie katalogu istotnych problemów oraz możliwość współdziałania różnych podmiotów przy ich rozwiązywaniu będzie przedmiotem panelu dyskusyjnego organizowanego przez TUP w ramach targów MURATOR-EXPO'20/ - (7.03.2020) o godz.14.30  na Torwarze

W debacie udział wezmą:

dr hab. arch. Joanna Giecewicz,

dr arch. Agnieszka Cieśla,

Bolesław Meluch doradca Zarządu Związku Banków Polskich,

Joanna Erbel niezależna ekspertka,

dr arch. krajobrazu Katarzyna Rędzińska.

Debatę poprowadzi arch. Marcin Świetlik prezes Oddziału TUP w Warszawie

Bezpłatne wejście na Targi Murator EXPO wymaga zgłoszenia mailowego na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie