Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły > DYPLOM ROKU 2021-NAGRODA TUP

DYPLOM ROKU 2021-NAGRODA TUP

Email Drukuj PDF
Szanowni Państwo
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostały ogłoszone  wyniki dorocznego Konkursu Dyplom Roku 2021 oraz Nagrody Prezydentów Miast i stowarzyszeń zawodowych. Nasz Oddział przyznał nagrodę I-go stopnia oraz trzy wyróżnienia.
Poniżej przedstawiamy laureatów:

 

Nagroda I-go stopnia - praca nr KUiPR 02

Autor -mgr inż. arch. Julia Depczyk

Studium rewitalizacji Olszynki i Oruni w kontekście budowania tożsamości miejsca z wykorzystaniem odniesień wodnych

Promotor: dr inż. arch. Gabriela Rembarz

Praca została doceniona za niezwykle rzetelną ocenę przemian historycznych i krajobrazowych Żuław Wiślanych oraz ich bezpośrednich konsekwencji dla rozwoju przestrzennego Olszynki i Oruni na tle rozwoju przestrzennego Gdańska. W pracy podjęto próbę wpływu przekształceń przestrzennych na sytuację społeczną i gospodarczą dzielnic. Rozważania te posłużyły autorce do stworzenia kompleksowej koncepcji przekształceń uwzględniającej złożone uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe Żuław Wiślanych.

Wyróżnienie I-go stopnia- praca nr KUiPR 05

Autor: mgr inż. arch. Weronika Wrześniak

Poradnik projektowania przestrzeni publicznych jako narzędzie podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i średnich miast nadmorskich na przykładzie Ustki

Promotor: dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska

Praca została doceniona za aktualność podjętego tematu kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem specyfiki miast nadmorskich.

W ramach pracy podjęto próbę zidentyfikowania największych wyzwań rozwojowych tego typu ośrodków, w tym w szczególności konsekwencji turystyki sezonowej oraz jej bezpośrednich skutków dla sytuacji społecznej i gospodarczej poszczególnych miast. Szczególną uwagę zwraca aplikacyjny charakter pracy związany z przyjętą formą opracowania opierającą się na przygotowaniu kompleksowego poradnika, który, po jego rozwinięciu i uzupełnieniu, może być skierowany zarówno do samorządów lokalnych, jak też środowiska zawodowego architektów i urbanistów.

Wyróżnienie II-go stopnia- praca nr KUiPR 12GP

Autor: mgr inż. Natalia Pietrzycka

Kształtowanie miasta zrównoważonego poprzez kreatywny placemaking

Promotor: dr inż. arch. Magdalena Rembeza

Praca została doceniona za przeprowadzenie szczegółowej analizy możliwości wykorzystania narzędzi kreowania miejsca dla wzmacniania procesów zrównoważonego rozwoju miast, w tym narzędziom kreatywnym oraz ich roli w procesach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Przeprowadzona analiza studiów przypadku oraz szczegółowe analizy urbanistyczne przeprowadzone w ramach pracy posłużyły do sformułowania wizji rozwoju dzielnicy Oksywie w Gdyni w oparciu o jej potencjał kreatywny.

Wyróżnienie III-go stopnia- praca nr KAMiPN 02

Autor: mgr inż. arch. Beata Dłużniewska

Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne jako narzędzie pokonywania barier komunikacyjnych wewnątrz dzielnicy. Nowa przestrzeń publiczna placu Targowego w Gdyni Orłowie

Promotor ? dr inż. arch. Magdalena Podwojewska

Praca została doceniona za podjęcie rozważań wokół narzędzi projektowych służących ograniczeniu społecznych skutków dezintegracji i fragmentacji przestrzeni spowodowanej barierami komunikacyjnymi na przykładzie gdyńskiego Orłowa. Prócz rozważań dotyczących powiązań i relacji funkcjonalnych na tle całej dzielnicy, w ramach pracy sformułowano również propozycje przekształceń historycznego Placu Górnośląskiego w sposób zmierzający do poprawy jego powiązań komunikacyjnych.

Serdecznie gratulujemy!

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie