Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Katowice Branch > Aktualności > e-Śląskie: rusza Akademia GIS

e-Śląskie: rusza Akademia GIS

E-mail Print PDF
There are no translations available.

31 marca 2011 roku Katowicki Oddział TUP podpisał porozumienie ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w sprawie organizacji Akademii GIS - cyklu szkoleń z zakresu posługiwania się komputerowymi programami GIS dla sporządzania dokumentacji stanu zagospodarowania przestrzennego (zasobów przestrzeni) oraz planowania rozwoju przestrzennego. Odbiorcami szkolenia mają być praktycy, działający na rzecz jednostek administracyjnych województwa śląskiego: urbaniści, pracownicy wydziałów związanych z rozwojem przestrzennym, geodezją, dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym (zabytki). Szkolenie pilotażowe odbędzie się w maju i czerwcu 2011 roku i ukończy je 20-25 uczestników. Udział w szkoleniach dla członków TUP będzie bezpłatny.

►►►więcej o wydarzeniach na Śląsku

To nie koniec artykułu...

Celem nawiązanej przez TUP współpracy jest przełamanie barier wdrożeniowych e-administracji w województwie śląskim poprzez wzrost udziału technik GIS w praktyce planowania przestrzennego i monitoringu zasobów przestrzeni. Dołączeniem do inicjatywy zainteresowany jest też Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach.

Szkolenie zostanie wyprofilowane w porozumieniu z innymi instytucjami i wpisane w hierarchiczny system szkoleń ogólnych i specjalistycznych, w tym istniejących certyfikatów międzynarodowych (ECDL-GIS – European Computer Driving License Geographical Information System). Na razie uruchomiony zostanie kurs podstawowy, ale przewiduje się możliwość niezależnej organizacji kursów wyższego stopnia lub o specjalnym profilu.

Kurs składać się będzie z 5-ciu sesji w odstępach tygodniowych oraz z sesji zamykającej. Pierwsze spotkanie już 12 maja 2011. Zakończenie kursu pilotażowego - 30 czerwca 2011. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, edukacyjną czasową wersję pełnego oprogramowania GIS oraz dostęp do strony e-learningowej. Podczas kursu będą posługiwać się własnym komputerem (laptop). Wobec możliwości bezpłatnego udziału w kursie pilotażowym - dla zapewnienia jego ukończenia – przewiduje się podpisywanie przez takich kursantów zobowiązań do zwrotu realnego kosztu w przypadku zawinionego nie ukończenia kursu, np. poprzez nieusprawiedliwioną nieobecność.

Uczestnicy kursu, którzy nabędą minimum umiejętności przewidzianych w programie szkolenia, uzyskają certyfikat Towarzystwa Urbanistów Polskich. Po zakończeniu kursu pilotażowego przewiduje się możliwość kontynuacji współpracy w zakresie kolejnych szkoleń pomiędzy uczestnikami zawartego porozumienia.

Zachęcamy członków naszego Towarzystwa do udziału w szkoleniach. Są one specjalnie skierowane do osób nie posiadających większego lub wręcz żadnego doświadczenia w posługiwaniu się techniką GIS. Jedynym wymogiem są podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz spełnienie wymogów organizacyjnych. W ten sposób chcemy pokonać barierę wiekową w dostępie do tych pożytecznych narzędzi. Nasza Akademia adresowana jest do wszystkich, także do osób w wieku 60+. Wkrótce podamy więcej szczegółów.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie