Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Kongres Ruchów Miejskich w Łodzi

Kongres Ruchów Miejskich w Łodzi

Email Drukuj PDF

Kongres Ruchów Miejskich w ŁodziW niedzielę, 14 października, zakończyły się obrady II Kongresu Ruchów Miejskich. W Łodzi pojawili się miejscy aktywiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, akademicy i studenci, urbaniści oraz wiele innych osób zainteresowanych problemami polskich miast. W sesji plenarnej brał udział również Michał Szczerba, przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej.

Uczestnicy pracowali w 10 grupach tematycznych: Demokracja miejska, Kultura, Małe miasta – duże problemy, Metropolie/Aglomeracje, Polityka mieszkaniowa, Polityka przestrzenna, Polityka społeczna, Rewitalizacja, Środowisko/Ekologia, Zrównoważony transport. Zadaniem każdej z nich było sformułowanie propozycji uwag do Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prowadzone w Łodzi debaty wymagały jednak odwołania się do innych rządowych dokumentów planistycznych i strategicznych oraz lokalnych doświadczeń.

Zaproponowany przez Kongres punkt widzenia miał wzbogacić toczącą się debatę o stanie polskich miast, w związku z tym podkreślano wagę perspektywy jego mieszkańców i użytkowników. Postulowano, żeby wąskie, ekonomiczne ujęcie rozwoju zastąpić kompleksową, zrównoważoną wizją. Uwagi zgromadzonych w Łodzi ruchów miejskich stanowiły również społeczną odpowiedź na propozycje lubelskiego Kongresu Urbanistyki Polskiej.

Całe wydarzenie zamykał happening ustanowienia Ministerstwa Miast.


Kongres Ruchów MiejskichManifest Ministerstwa Miast

My, uczestnicy II Kongresu Ruchów Miejskich, powołujemy dzisiaj nowe Ministerstwo Miast. Robimy to sami, ponieważ ani Rząd, ani Parlament nie chcą zająć się naszymi problemami. Chaos przestrzenny, zapaść transportu miejskiego, mieszkalnictwa, kultury i edukacji, gentryfikacja zastępująca rewitalizację, rosnące problemy i rozwarstwienie społeczne, brak słyszalnego głosu mieszkańców, a także głęboki kryzys finansów miast polskich - to przeciwności, z którymi nie poradzimy sobie na szczeblu samorządowym. Potrzebujemy zintegrowanych i mądrych rozwiązań centralnych. Tymczasem Polska to jedyny kraj w Unii Europejskiej, który nie ma żadnego ministerstwa prowadzącego spójną politykę miejską.

Powołując Ministerstwo Miast apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów o zwrócenie uwagi na te problemy. To miasta są dziś motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Potrzebujemy mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

Ustanawiamy siedzibę Ministerstwa Miast w centrum Łodzi, miejscu, w którym ogniskują się negatywne konsekwencje zaniedbań epoki polskiej transformacji: bezrobocie, rozpad tkanki miejskiej, enklawy ubóstwa, brak współpracy administracji z mieszkańcami, którzy nie korzystają na wielkich inwestycjach będących jedynie drogą wizytówką. Doceniając ogromny pozytywny potencjał rozwojowy polskich miast domagamy się uwzględnienia w strategiach rozwoju kraju miast i obszarów wykluczonych. Deklarujemy międzymiejską solidarność. Nie zgadzamy się na podsycanie konkurencji między miastami. Mamy wspólne problemy i jesteśmy gotowi wypracowywać wspólne rozwiązania. Chcemy polityki solidarności społecznej – wewnątrz i między miastami.

To my, mieszkańcy, mamy prawo do miasta i aby w pełni z niego korzystać, już dziś potrzebujemy pozytywnej zmiany. W świetle tego prawa Ministerstwo Miast uważamy za ustanowione!


Obecnie trwają prace nad redakcją końcowej wersji uwag, która będzie stanowiła oficjalne podsumowanie łódzkiego Kongresu.

1. Tekst wprowadzający autorstwa Marty Madejskiej na oficjalnej stronie II Kongresu Ruchów Miejskich.

2. Uwagi dot. kongresu na stronie „Wrzask w przestrzeni”.

3. Relacje w serwisie Gazety Wyborczej Łódź: artykuł 1, artykuł 2.

4. Relacja Michała Szczerby, przewodniczącego parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej.

5. Wpis Pawła Kubickiego na stronie Instytutu Obywatelskiego.

6. Artykuł Kacpra Pobłockiego na stronie czasopisma Res Publica Nowa.

7. Artykuł Joanny Erbel na stronie Krytyki Politycznej.

8. Relacja na stronie Partycypacja Obywatelska.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie