Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rozstrzygnięcie konkursu dyplomowego 2014

Email Drukuj PDF

logo

28 sierpnia odbyło się ogłoszenie wyników dorocznego konkursu o nagrodę TUP za najlepsze magisterskie prace dyplomowe z urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2013 roku.

Jury konkursu nagrodziło następujące prace:

w kategorii "Projektowanie urbanistyczne":

Nagrodę przyznano Pani Małgorzcie Helenie Żmurkow oraz Patrycji Marioli Waszczuk za pracę pt.: "Osada nad Łarpią. Koncepcja zespołu urbanistycznego zabudowy mieszkaniowej na terenach nadwodnych w Policach" wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Zwolińskiego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia równorzędne.

Panu Łukaszowi Janowi Bugalskiemu za pracę pt.:"Strefa reprezentacyjna Gdańska - studium rewitalizacji" wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa na Politechnice Gdańskiej
oraz
Pani Ewelinie Agacie Maciak za pracę pt.:"Kształtowanie granicy centrum miasta na przykładzie ul. Towarowej w Warszawie" wykonaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Politechnice Warszawskiej

w kategorii "Gospodarka przestrzenna":

Nagrodę przyznano Pani Annie Marii Gdowskiej za pracę pt.: "Modelowanie zalewania dolnego Sopotu w aspekcie zagospodarowania przestrzennego" wykonaną pod kierunkiem prof. UG dr hab. Iwony Sagan na Uniwersytecie Gdańskim.

W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia równorzędne.

Panu Jakubowi Zasina za pracę pt.:"Gdy przypadek staje się regułą. Wariantowanie przekształceń elewacji zabytkowego modernistycznego osiedla ZUS w Łodzi z wykorzystaniem modelowania proceduralnego i badań sondażowych" wykonaną pod kierunkiem dr Mariusza Sokołowicza na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
oraz
Pani Justynie Krupce za pracę pt.:"Jurajski szlak turystyki motorowej. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Zuziaka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Wręczenie dyplomów odbędzie się w czasie Kongresu ISOCARP w Gdyni 25 września 2014 o godzinie 11 na terenie wystawy.
Serdecznie zapraszamy.

Pozostałych autorów zapraszamy do odbioru zgłoszonych prac w siedzibie TUP przy ul. Lwowskiej 5/100 w Warszawie w godzinach pracy biura, lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru.

Sponsorem nagród jest kancelaria:Dentons

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie