Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Przegląd urbanistyczny - już drugi numer

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tomem periodyku wydawanego pod egidą Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich we Wrocławiu. Tom II kontynuuje przyjęty wcześniej model prezentowanej problematyki i również poświęcony jest szerokiej prezentacji problemów i doświadczeń samorządów w sferze urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej oraz prezentuje interesujące przykłady z praktyki urbanistycznej, omówienia ważniejszych dokumentów dotyczących dziedziny i informacji z kraju i z zagranicy. Zawiera również bogaty zbiór autorskich tekstów nt. aktualnych problemów gospodarki przestrzennej, ujmowanych w ogólnopolskiej i międzynarodowej perspektywie.

Wstępnie informujemy, że przygotowywane jest spotkanie Katowickiego Oddziału TUP z redaktorem Przeglądu kol. Januszem Korzeniem, poświęcone współpracy przy promocji zagadnień przestrzennych Górnego Śląska. Wstępnie jego datę ustalono na 8 marca 2011 roku.

Więcej…
 

Zrównoważone systemy transportowe - pierwsze z cyklu szkoleń

Email Drukuj PDF

W dniu 14 grudnia w katowickim "archibarze" (na parterze pod siedzibą TUP) odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu planowania przestrzennego, jakie Katowicki Oddział TUP organizuje w porozumieniu ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Dotyczyło ono zagadnień układu komunikacyjnego i zrównoważonych systemów transportowych w gminach. Zgromadziło ono około 40 osób - reprezentujących gminy zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz członków TUP.

Więcej…
 

Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Katowickiego 4 grudnia 2010

Email Drukuj PDF

Obradujące 4 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Katowickiego TUP podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Oddziału do przygotowania i podpisania porozumienia z Południową Okręgową Izbą Urbanistów z siedzibą w Katowicach (POIU) oraz Oddziałem Katowickim Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) w sprawie rezygnacji z własnego formalnego najmu i przekazania lokalu zajmowanego obecnie przez TUP na rzecz pozostałych wymienionych organizacji. Jednym z celów tego działania jest powiększenie pomieszczeń tych organizacji, dla efektywniejszego ich użytkowania w skoordynowanej działalności statutowej TUP, POIU i SARP.

Więcej…
 

Śląska przestrzeń „medialna”

Email Drukuj PDF

Zainteresowanie mediów tematami związanymi z działalnością TUP było deklarowane jako jeden z celów bieżącej kadencji Zarządu Oddziału Katowickiego naszego Towarzystwa i zadanie to udaje się z nadspodziewanym skutkiem realizować. Dziennikarze chętnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez TUP a jeszcze częściej zwracają się z prośbami o komentarze bieżących wydarzeń i dostrzeganych problemów. Należy dostrzec, że poziom merytoryczny materiałów informacyjnych w śląskich mediach jest znacznie wyższy od średniej krajowej, a częstość ich występowania i pozycja w ramówce może świadczy o tym, że tematy te są rozumiane i oczekiwane przez odbiorców. To dobrze wróży także naszej przestrzeni, skoro jej wartości stają się ważne dla społeczeństwa.

Więcej…
 


Strona 29 z 29

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie