Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Warszawa

uwagi złożone do projektu mpzp rejonu PKiN

Email Drukuj PDF

arch. Grzegorz A. BUCZEK, SARP, wiceprezes TUP
członek Rady Architektury i Rozwoju Warszawy

Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz - Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

za pośrednictwem:

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m. st. Warszawy,PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

dot. uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie PKIN w oraz odnośnym ogłoszeniem Prezydent m. st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2010 r., zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę poniższe uwagi, dotyczące niektórych wskazanych ustaleń przyjętych w projekcie przedmiotowego planu.

Imię i nazwisko osoby wnoszącej uwagi: Grzegorz A. BUCZEK, Warszawa

Nieruchomości, których dotyczą wnoszone uwagi: uwagi dotyczą nieruchomości  położonych w granicach poszczególnych terenów wyodrębnionych  na rysunku projektu przedmiotowego mpzp liniami rozgraniczającymi i odpowiednio oznaczonych.

Niniejszym wnoszę następujące uwagi do wskazanych poniżej projektowanych ustaleń przyjętych w projekcie przedmiotowego mpzp:

- dotyczące terenu 1.ZP: - celowe jest uściślenie tekstowych graficznych ustaleń dot. kształtowania przestrzeni ciągów ulicznych poprzez ustanowienie obowiązku nasadzeń i/lub ogrodzeń i/lub elementów małej architektury kształtujących obowiązkowe pierzeje parkowe wzdłuż ulic Marszałkowskiej i Emilii Plater - jako kontynuacje obowiązujących linii zabudowy ustalonych w granicach terenów 2.UM/W i 7.UK oraz podobnego obowiązku ustalającego w postaci „zielonych” bram i/lub „narożników” wejścia w obszar Parku; - w zbliżony sposób winny być ustalone główne przejścia przez Park z rejonu wejść / wyjść stacji metra „Świętokrzyska” do rejonu wejść / wyjść Muzeum Sztuki Nowoczesnej i przejść do placu publicznego – terenu 9.KPp; - konieczne jest wprowadzenie ustaleń tak graficznych i tekstowych mających na celu „neutralizację” agresywnej formy wjazdu „ślimaka” ul. Projektowanej 8.KD-L, np. obowiązkowych nasadzeń drzew i krzewów, małej architektury o charakterze „parkowym” (w ramach ogólnego systemu obiektów tego typu w granicach przedmiotowego mpzp, w szczególności parku);

- uzasadnienie: Park Świętokrzyski jak i jego zieleń oraz urządzenia (o ile nie będzie przedmiotem odrębnego konkursowego opracowania przedrealizacyjnego) winien być w planie znacznie bardziej szczegółowo zaprojektowany, zwłaszcza w miejscach, które są kluczowe / krytyczne dla percepcji przestrzeni publicznej tego fragmentu centrum Warszawy;

Tags: Opinia
Więcej…
 

Projektowanie nowego centrum Warszawy - kolejna odsłona

Email Drukuj PDF

arch. Grzegorz A. BUCZEK

Projektowanie nowego centrum Warszawy – kolejna odsłona

Niedawno zakończone wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie Pałacu Kultury i Nauki” oraz publiczna dyskusja nad nim nie wzbudziły ani większego zainteresowania, ani emocji. A przecież jest to projekt planu, który – jeśli potraktujemy go tak poważnie, jak poważne są problemy nim objęte – ma zadecydować o kształcie przestrzeni oraz funkcjonowaniu nowego centrum Stolicy Polski ! Jeśli założyć, że tak istotny projekt nie może być obojętny warszawiakom ( i nie tylko im !) to nikłe zainteresowanie może usprawiedliwić wyłącznie jego prezentacja w okresie letniej kanikuły, do tego z terminami wyłożenia i składania uwag bliskimi minimalnych wymagań przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosowanych do niewielkich zmian mało znaczących planów np. na peryferiach małych gmina gmin… Jest coś niezrozumiałego w tym, że Władze Warszawy traktują ten – być może najważniejszy sporządzany obecnie plan – całkowicie rutynowo, nie promując jego prezentacji i możliwości publicznej dyskusji nad zawartymi w nim propozycjami, jako szczególnej okazji dla warszawiaków do współdecydowania o przyszłości nowego „serca” ich miasta. Prace nad tym projektem trwały ponad trzy lata – od lipca 2007 r. Efekty prac zespołu planistów z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju za niego odpowiedzialnych wypadałoby przecież uhonorować specjalnymi prezentacjami odpowiadającymi randze tego projektu, przedstawić nie tylko sam projekt, ale także ich autorskie komentarze i wyjaśnienia… Dla porównania: laureaci konkursu na koncepcję zagospodarowania tego rejonu - autorzy odrzuconej wersji planu - często wyjaśniali jego ustalenia w mediach… Czyżby z nowym projektem nikt tak się nie utożsamiał, jak autorzy wersji „pokonkursowej”, czy chociażby promotor nadal obowiązującego planu z marca 2006 roku – były Naczelny Architekt Miasta ?
Kilkanaście miesięcy temu znacznie większą promocję miała bliżej nieokreślona (w sensie procedury planistycznej) koncepcja zagospodarowania i możliwe – dość zresztą kontrowersyjne - warianty zabudowy, niż aktualny projekt, do którego wszyscy zainteresowaniu  mogli wnosić uwagi - do rozpatrzenia przez Prezydent Miasta. Czyżby tamta dyskusja (sprzed kilkunastu miesięcy) miała służyć tylko rozładowaniu emocji – bo nie miała formalnego znaczenia, a debatę, która może wpłynąć na ostateczny kształt ustaleń planu przeprowadzono celowo tak, aby nie uczestniczyło w niej zbyt wielu krytycznie nastawionych do propozycji planistów ?

Tags: Opinia
Więcej…
 

Komunikat 2008-2009

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do lektury Komunikatu 2008-2009 zredagowanego przez prezesa Tomasza Sławińskiego oraz Piotr Siłkę. Oprócz listy od prezesa  List Prezesa Oddziału znajdą Państwo także Sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie, Laudację z okazji 90 urodzin Stanisława Wyganowskiego wygłoszoną na zebraniu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa a także cztery teksty merytoryczne.Komunikat znajduje się tutaj.

 

Lista członków OW TUP

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną listą członków, na której znajdują obecnie około 190 nazwisk oraz z listą członków honorowych.

Członkowie TUP oddział w Warszawie mogą także zarejestrować się na stronie (wtedy będą widoczni w sekcji Członkowie), co umożliwi im korzystanie z dodatkowych opcji takich jak zamknięte forum, czy książka adresowa członków (oczywiście sukcesywnie uzupełniana).

Składki Członkowskie wynoszą odpowiednio:

  • Normalna 15 zł miesięcznie.
  • Dla emerytów 7.5 zł miesięcznie.

Konto Bankowe oddziału: 65 1020 1097 0000 7802 0098 1233

 

Członkowie honorowi

1. Biernacki  Zdzisław

2. Buczek  Grzegorz

3. Cierpiński  Janusz

4. Drewnowski  Jan  Jacek

5. Furman  Stanisław

6. Mickiewicz  Wojciech

7. Nowakowski  Maciej

8. Polak  Jan

9. Schwartz  Liliana

10. Stala  Zofia

11. Toboła  Hanna

12. Wilski  Juliusz

13. Wyganowski  Stanisław

14. Wyporek  Bogdan

 

Pełna lista członków

 

L. p            Nazwisko  i  imię                                           data wstąpienia do TUP

___________________________________________________________________________

1.       BABICKI  MICHAŁ                                                                 2014

____________________________________________________________________

2.       BARAN  ANDRZEJ                                                                 2015

___________________________________________________________________________

3.        BARTOSZCZUK  WOJCIECH                                                    1997

___________________________________________________________________________

4.       BĄK  JAN                                                                              1975

___________________________________________________________________________

5.      BETKA  JAROSŁAW                                                                  1993

___________________________________________________________________________

6.      BIAŁCZAK  STEFAN                                                                   1979

___________________________________________________________________________

7.      BIEGAŃSKI  LUDWIK                                                                 1989

___________________________________________________________________________

8.     BIERNACKI  ZDZISŁAW                                                                1964

___________________________________________________________________________

9.     BOLECHOWSKI  JACEK                                                                 2015

______________________________________________________ ____________________

10.    BUCHNER  ANDRZEJ                                                                   1964

___________________________________________________________________________

11.    BUCZEK  BARBARA                                                                     1980

___________________________________________________________________________

12.    BUCZEK  GRZEGORZ                                                                  1977

___________________________________________________________________________

13.     BUDZYŃSKI  MAREK                                                                 1981

___________________________________________________________________________

14.    CESARSKI  MACIEJ                                                                   1987

___________________________________________________________________________

15.   CHMIELEWSKI  JAN  MACIEJ                                                       1970

___________________________________________________________________________

16.   CHRABELSKI  WOJCIECH                                                           2006

___________________________________________________________________________

17.   CIBOROWSKI  MACIEJ                                                             1988

___________________________________________________________________________

18.   CIERPIŃSKI  JANUSZ                                                               1967

___________________________________________________________________________

19.  CZERSKI  MACIEJ                                                                      2001

 

20.  CIEŚLA  AGNIESZKA                                                                  2015

___________________________________________________________________________

21.  DELEJZYCH  STANISŁAWA                                                         1980

___________________________________________________________________________

22.   DENIS  MAŁGORZATA                                                              2005

___________________________________________________________________________

23.   DOBIECH-GADOMSKA  DOROTA                                                1989

___________________________________________________________________________

24.    DOMARADZKI  KRZYSZTOF                                                     1977

___________________________________________________________________________

25.    DORACZYŃSKA-WYSOCKA  WIESŁAWA                                      1972

___________________________________________________________________________

26.   DREWNOWSKI  JAN  JACEK                                                      1967

___________________________________________________________________________

27.   DUDA  MAGDALENA                                                                 2007

___________________________________________________________________________

28.   DUMNICKI  JERZY                                                                   1966

___________________________________________________________________________

29.   DYMEL  JÓZEF                                                                         1975 __________________________________________________________________________

30.   DZIEDZIC-BUKOWSKA  JOANNA                                                 2017

____ _______________________________________________________________________

31.  FABIERKIEWICZ  ANDRZEJ                                                         1970

___________________________________________________________________________

32.  FOGEL  ANNA                                                                           2011

___________________________________________________________________________

33.  FORYSIŃSKA  URSZULA                                                            1981

___________________________________________________________________________

34.  FURMAN  STANISŁAW                                                               1962

___________________________________________________________________________

35.  GAJDAK  MIROSŁAW                                                                2016

___________________________________________________________________________

36.  GALPERYN  ZBIGNIEW                                                            1961

___________________________________________________________________________

37.  GIEDYCH  RENATA                                                                   1995

___________________________________________________________________________

38.  GŁODKOWSKA  MARIA                                                            1989

___________________________________________________________________________

39.   GONCIKOWSKI  MARCIN                                                        2016

___________________________________________________________________________

40.  GROCHOLSKA  JULITTA                                                         1964

__________________________________________________________________________
41.   GROCHOWSKA  EWA                                                             1998

__________________________________________________________________________

42.   GROCHOWSKI  MIROSŁAW                                                   2002

___________________________________________________________________________

43.   GRURANOWSKA-GRUSZECKA  KRYSTYNA                                   1995

___________________________________________________________________________

44.   GUTOWSKA  MIROSŁAWA                                                        1990

___________________________________________________________________________

45.   HANZL  MAŁGORZATA                                                             2016

___________________________________________________________________________

46.   HAVEL  MAŁGORZATA                                                             2016

___________________________________________________________________________

47.   HERBST  KRZYSZTOF                                                             2013

___________________________________________________________________________

48.  JAWORSKI  PIOTR                                                                  2015

___________________________________________________________________________

49.   JEDYNAK  JACEK                                                                      2003

___________________________________________________________________________

50.   JÓŹWIK  RENATA                                                                     2007

___________________________________________________________________________

51.   JURKOWSKI  HENRYK                                                             1953

___________________________________________________________________________

52.   JUSIAK  DARIUSZ                                                                    1973

___________________________________________________________________________

53.   KHADDAM  MAHMOUD                                                               2008

___________________________________________________________________________

54.   KLIMKOWSKA-SUL  EWA                                                           2001

___________________________________________________________________________

55.   KOBYŁECKA  MARIA                                                                 1982

___________________________________________________________________________

56.   KOCEWICZ  ROBERT                                                                2014

___________________________________________________________________________

57.   KOCH  JÓZEF                                                                         1981

___________________________________________________________________________

58.   KOLIPIŃSKI  BARTŁOMIEJ                                                        1977

___________________________________________________________________________

59.   KONOPKA  KRYSTYNA                                                            1963

___________________________________________________________________________

60.   KORCELLI-OLEJNICZAK  EWA                                                  2013

___________________________________________________________________________

61.   KORPANTY  STANISŁAW                                                        1980

___________________________________________________________________________

62.   KOSEWSKI  STANISŁAW                                                         1978

___________________________________________________________________________

63.   KOTASZEWICZ  TERESA                                                         1984

___________________________________________________________________________

64.   KOTUSZEWSKI  ADAM                                                           1969

___________________________________________________________________________

65.   KOWALEWSKA  MAŁGORZATA                                                 1973

___________________________________________________________________________                                                               6   66.   KOWALEWSKI  ADAM                                                        1975

___________________________________________________________________________

67.   KOWALSKA  ANNA                                                                  2016

___________________________________________________________________________

68.   KOWALSKI  KAMIL                                                                 2016

___________________________________________________________________________

69.   KOWIŃSKA  HANNA                                                               2008

___________________________________________________________________________

70.   KRUKOWSKI  JANUSZ                                                            2015

___________________________________________________________________________

71.   KUDOWSKA-GOC  KRYSTYNA                                                  1982

___________________________________________________________________________

72.   KUPIDURA  ADRIANNA                                                            2016

 

73.   KWIATKOWSKI  JACEK                                                           2012

74.   LASOCKI  MACIEJ                                                                  2013

___________________________________________________________________________

75.   LATAŁA  JOLANTA                                                                 1993

___________________________________________________________________________

76.   LUBIATOWSKI  ANDRZEJ                                                        1976

___________________________________________________________________________

77.    MAJ  ELŻBIETA                                                                    1973

__________________________________________________________________________

78.   MAJDA  TOMASZ                                                                   1998

___________________________________________________________________________

79.   MARKERT  ANNA                                                                    1979

___________________________________________________________________________

80.   MATUSIK  WOJCIECH                                                              1977

___________________________________________________________________________

81.   MATYJASZKIEWICZ  JANUSZ                                                       1968

___________________________________________________________________________

82.   MICKIEWICZ  WOJCIECH                                                           1962

___________________________________________________________________________

83.   MIESZKOWSKI  WITOLD                                                           1970

___________________________________________________________________________

84.   MIRECKA  MAŁGORZATA                                                            1994

___________________________________________________________________________

85.   MISZTAL  STANISŁAW                                                                1979

___________________________________________________________________________

86.   MODZELEWSKI  ANDRZEJ                                                          1976

___________________________________________________________________________

87.   MYCIELSKI  MACIEJ                                                                  2007

___________________________________________________________________________

88.   NADROWSKA  MARIA                                                                1975

___________________________________________________________________________

89.   NASALSKA-OLCZYK  ANNA                                                         2005

___________________________________________________________________________

90.   NAWROCKI  EUGENIUSZ                                                            1987

___________________________________________________________________________

91.    NOWAKOWSKI  MACIEJ                                                             1952

___________________________________________________________________________

92.   ORŁOWSKI  JANUSZ                                                                  1980

___________________________________________________________________________

93.   OWCZAREK  BARTŁOMIEJ                                                           2016

___________________________________________________________________________

94.   PIEKARSKI  GRZEGORZ                                                              1992

___________________________________________________________________________

95.    PIOTROWSKI  DANIEL                                                              2017

___________________________________________________________________________

96.    PIZIORSKI  HUBERT                                                                 2016

___________________________________________________________________________

97.   PODAWCA  KONRAD                                                                 2009

___________________________________________________________________________

98.   POLAK  JAN                                                                             1953 ___________________________________________________________________________

99.   POLKOWSKA  DIANA                                                                  2007

___________________________________________________________________________

100.  POTAPOWICZ-TRĘBACZ  URSZULA                                              2015

___________________________________________________________________________

101.  RABĘDA  KATARZYNA                                                                2016

___________________________________________________________________________

102.  RADZIEJOWSKI  JANUSZ                                                           2003

___________________________________________________________________________

103.  RAFALSKI  PIOTR                                                                     1975

___________________________________________________________________________

104.  REKWIROWICZ  GABRIEL                                                           1959

___________________________________________________________________________

105.   REŃSKA  ADELINA                                                                     2016

___________________________________________________________________________

106.   REŃSKI  JERZY                                                                         1967

___________________________________________________________________________

107.   REY  ANTONI                                                                             1965

___________________________________________________________________________

108.   ROGALEWSKI  OLAF                                                                   1953

___________________________________________________________________________

109.   ROGOWSKA  TERESA                                                                   1968

___________________________________________________________________________

110.   ROGOWSKI  LECH                                                                       1956

___________________________________________________________________________

111.   ROKICIŃSKI  RAFAŁ                                                                    1979

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                 1 112.   ROMISZEWSKI  ANDRZEJ                                                          1977 __________________________________________________________________________

113.   ROSZKOWSKA  EWA                                                                    1980

__________________________________________________________________________

114.  ROSZKOWSKI  MAREK                                                                   1980

___________________________________________________________________________

115.  ROZBIEWSKI  BARTOSZ                                                                 2015

___________________________________________________________________________

116.  SABELA  BOHDAN                                                                          1966

___________________________________________________________________________

117.  SADOWSKI  JERZY                                                                         1980

___________________________________________________________________________

118.   SARNA  STEFAN                                                                            1976

___________________________________________________________________________

119.   SAWICKA  DOROTA                                                                        2003

___________________________________________________________________________

120.   SAWICKI  MAREK                                                                           2001

___________________________________________________________________________

121.   SAWICKI  PIOTR                                                                           2003

___________________________________________________________________________

122.   SCHWARTZ  LILIANA                                                                      1968

____________________________________________________________________________

123.   SIEROSZEWSKA-SOBOCKA  MAŁGORZATA                                         1973

___________________________________________________________________________

124.   SIKORSKA  MAŁGORZATA                                                                1988

 

125.   SIKORSKA  PAULINA                                                                       2009

___________________________________________________________________________

126.   SIKORSKI  ANDRZEJ                                                                       1973

___________________________________________________________________________

127.   SKORUPSKI  JACEK                                                                         1982

___________________________________________________________________________

128.   SŁAWIŃSKI  TOMASZ                                                                      1995

___________________________________________________________________________

129.   SŁONECKA  ANNA                                                                             1980

__________________________________________________________________________

130.  SOBIERAJSKI  GRZEGORZ                                                                 1970

___________________________________________________________________________

131.  SOCZYŃSKI  MIECZYSŁAW                                                                 1993

___________________________________________________________________________

132.  SOLAREK  KRYSTYNA                                                                       1994

___________________________________________________________________________

133.  SPRAWKA  MAŁGORZATA                                                                2001

___________________________________________________________________________

134.  SROCZYŃSKA  MARTA                                                                      1996

___________________________________________________________________________

135.  STALA  ZOFIA                                                                                       1964

__________________________________________________________________________

136.  STANISŁAWSKI  DARIUSZ                                                                 1973

___________________________________________________________________________

137.  STASIAK  ELŻBIETA                                                                            1979

______________________________________________________________________

138.  STĘPIEŃ  AGATA                                                                                  2005

___________________________________________________________________________

139.  STĘPKOWSKI  JANUSZ                                                                        1978

___________________________________________________________________________

140.  STREMBICKA  DANUTA                                                                      1973

___________________________________________________________________________

141.  STRZAŁKOWSKA-MALASEK  WANDA                                            1990

___________________________________________________________________________

142.  SUCHORZEWSKI  WOJCIECH                                                              1962

___________________________________________________________________________

143.  SUDRA  PIOTR                                                                                        1978

___________________________________________________________________________

144.  SUMIEŃ  TADEUSZ                                                                                1967

 

145.  SZCZYPIORSKA  MONIKA                                                                   2014

___________________________________________________________________________

146.  SZELIŃSKA  ELŻBIETA                                                                        2011

___________________________________________________________________________

147.  SZMYTT  ANNA                                                                                     2013

___________________________________________________________________________

148.  SZTARK  BEATA                                                                                  1985

___________________________________________________________________________

149.  SZULCZEWSKA  BARBARA                                                              1976

___________________________________________________________________________

150.  SZUMAŃSKI  MAREK                                                                         1989

___________________________________________________________________________

151.  SZUMNA-TATOL  MONIKA                                                               1995

___________________________________________________________________________

152.  SZWEDZIŃSKI  MACIEJ                                                                     1966

___________________________________________________________________________

153.  SZYMAŃSKI  BOHDAN                                                                      1967

________________________________________________________________________

154.  ŚLESZYŃSKI  PRZEMYSLAW                                                           2003

___________________________________________________________________________

155.  ŚLIWIŃSKA-ŁADZIŃSKA  WANDA                                                 1970

___________________________________________________________________________

156.  ŚWIETLIK  MARCIN                                                                            1977

___________________________________________________________________________

157. TABOR  SŁAWOMIR                                                                            1992

___________________________________________________________________________
158. TARCHALSKA-NOWAKOWSKA  KRYSTYNA                                1973

___________________________________________________________________________

159. TEISSEYRE-SIERPIŃSKA  MAŁGORZATA                                       1978

___________________________________________________________________________

160. TOBOŁA  HANNA                                                                                  1968

___________________________________________________________________________

161. TOPCZEWSKA  TERESA                                                                       1974

__________________________________________________________________________

162. TRĘBACZ  PAWEŁ                                                                                 2014

__________________________________________________________________________

163. TYSZKIEWICZ  ZOFIA                                                                          1980

__________________________________________________________________________

164. WAGLOWSKA  RENATA                                                                     2001

___________________________________________________________________________

165.  WAGNER  WOJCIECH                                                                         2015

___________________________________________________________________________

166.  WILSKI  JULIUSZ                                                                                 1953

___________________________________________________________________________

167.  WISZNIEWSKA  ALEKSANDRA                                                       2000

___________________________________________________________________________

168.  WIŚNIEWSKA  MIRIAM                                                                     1975

___________________________________________________________________________

169.  WIŚNIEWSKI  JERZY                                                                          1975

___________________________________________________________________________

170.  WOJTYSIAK   LIDIA                                                                            1973

__________________________________________________________________________

171.  WOJTYSIAK  WOJCIECH                                                                   1965

___________________________________________________________________________

172.   WOLSKI  PRZEMYSŁAW                                                                     1980                                                                             ___________________________________________________________________________

173.   WOŁOWSKI  TOMASZ                                                                          1976

___________________________________________________________________________

174.   WOŹNIAK  MAŁGORZATA                                                                  1979

______________________________________________________________________

175.   WÓJCICKA   ALINA                                                                               1966

___________________________________________________________________________

176.   WRZESIEŃ  MAGDALENA                                                                   2015

___________________________________________________________________________

177.   WYGANOWSKI  STANISŁAW                                                             1954

___________________________________________________________________________

178.   WYPOREK   BOGDAN                                                                          1956

___________________________________________________________________________

179.   ZABOROWSKI  TOMASZ                                                                     2014

___________________________________________________________________________

180.   ZACHARIASZ  IGOR                                                                             2015

___________________________________________________________________________

181.   ZALEWSKI  ANDRZEJ                                                                          1987

___________________________________________________________________________

182.   ZANIEWSKA  HANNA                                                                          1970

___________________________________________________________________________

183.   ZAPALSKA  MARINA                                                                           1969

___________________________________________________________________________

184.   ZEMŁA   JANINA                                                                                   1964

___________________________________________________________________________

185.   ZIÓŁKOWSKI  MAREK                                                                         2015

 

Zasady etyki w działalności urbanistycznej i w planowaniu przestrzennym

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do lektury "Zasad etyki w działalności urbanistycznej i w planowaniu przestrzennym" na pisanych przez Zygmunta Pełczyńskiego. Jak pisze sam autor "Zawarte tu rozważania ogólne i przyjęte zasady szczegółowe wynikają z założenia, że celem społeczeństwa jest zapewnienie każdemu z jego członków możliwie najlepszych i możliwie zgodnych z jego potrzebami, warunków życia i rozwoju. Oznacza to przyjęcie najogólniejszej zasady że to CZŁOWIEK JEST CELEM SPOŁECZEŃSTWA, a nie odwrotnie." Zapraszamy serdecznie do lektury.

 


Strona 28 z 28

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie