Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Warszawa Branch
Oddział Warszawa

Jubileusz prof. Wojciecha Suchorzewskiego

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W miniony czwartek (25 kwietnia) miały miejsce uroczystości z okazji 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy zawodowej prof. Wojciecha Suchorzewskiego.

W okolicznościowych wystąpieniach Jubilat wielokrotnie mówił o swoich wieloletnich związkach z planowaniem przestrzennym i urbanistką. W czasie jubileuszowej gali przedstawiciele OW TUP, w imieniu całego Towarzystwa, wręczyli Jubilatowi list gratulacyjny, podkreślając przy tym, że Profesor jest potrójnym Jubilatem, ponieważ niedawno minęło 50 lat Jego członkostwa w TUP.

list gratulacyjny


Artykuł  "Nikt tak nie zna naszych dróg. Znany profesor kończy 80 lat"

 

OW TUP wziął udział w konferencji "Jak żyć w naszym mieście"

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich został zaproszony do udziału w konferencji zorganizowanej przez Warszawską Wspólnotę Samorządową, pt. „Jak żyć w naszym mieście?”
Spotkanie odbyło się  w środę 24 kwietnia 2013 r. w sali Biblioteki Publicznej w dzielnicy Rembertów.

Gospodarzami konferencji byli zastępca burmistrza dzielnicy Rembertów Józef Melak oraz lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej Piotr Guział, burmistrz dzielnicy Ursynów.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Paulina Sikorska - skarbnik Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, Konrad Rytel - wicestarosta powiatu wołomińskiego i prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, oraz Wojciech Tumasz - członek-założyciel Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM i radny dzielnicy Białołęka. Konferencję przygotował merytorycznie dr Maciej Białecki, jeden ze współtwórców Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej.

Dyskusja dotyczyła spraw urbanistyki - w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury transportowej oraz komunikacji - w tym głównie budowy drugiej linii metra oraz sieci kolejowej.

Relacja na stronach Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej

Zaproszenie

 

II Konwersatorium Oddziału Warszawskiego TUP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 19 kwietnia 2013 o godz. 12.00 (w samo południe!) w siedzibie Unii Metropolii Polskich w Warszawie, miało miejsce drugie spotkanie w ramach cyklu konwersatoriów organizowanych przez Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Tematem spotkania były kwestie ustalania treści interesu publicznego i jego ochrony w planowaniu przestrzennym.

Podstawę dyskusji stanowiły wystąpienia:
- Joanny Erbel - socjolożki, publicystki i aktywistki ruchów miejskich;
- prof. dr hab. Jerzego Hausnera - ekonomisty i polityka byłego ministra i wicepremiera Rządu R.P. oraz posła na Sejm;
- dr. Krzysztofa Herbsta - socjologa miasta, działacza społecznego zajmującego się sprawami rozwoju lokalnego;
- dr. Igora Zachariasza - prawnika, specjalisty zagadnień administracji publicznej, dyrektora Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Moderatorem dyskusji był Stanisław Furman.

Read more...
 

TUP OW zabrał głos w miejskiej debacie.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 17 kwietnia 2013 r. odbyła się w Warszawie debata "Jak chronić zabytkową zieleń". Spotkanie było zainicjowane ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi parków warszawskich, w tym Parkiem Krasińskich, Skwerem Wielkopolskim oraz Parkiem Praskim. Wydarzenia związane z wycinką drzew w tych parkach wywołały burzę medialną ale uwidoczniły także ogromny potencjał społeczny. Po raz kolejny oczywista stał się ogromna potrzeba dyskusji publicznej na tema zmian dokonywanych w mieście, w tym w miejskiej zieleni.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym m.in. społecznicy, urzędnicy, studenci oraz pracownicy naukowi. Wśród 16 niezwykle ciekawych wystąpień, znalazły się dwa wygłoszone przez członków TUP. Prezes Bartłomiej Kolipiński opowiedział o konfliktach przestrzennych, z którymi spotyka się Towarzystwo. Spostrzeżenia z wypowiedzi były kilkakrotnie przywoływane przez kolejnych dyskutantów. Architekt Julita Grocholska skupiła się na rozważaniu czy zieleń w mieście jest skarbem czy przeszkodą.

Organizatorami debaty byli Oddział Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. W prace aktywnie włączył się Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Organizatorzy przewidują część drugą debaty.

Read more...
 

PRAWO WŁASNOŚCI A DOBRO WSPÓLNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - Wolność budowlana a ład przestrzenny-

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zapowiadając drugie z konwersatoriów, w cyklu spotkań organizowanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie, przedstawiamy omówienie pierwszego pt. Prawo własności a dobro wspólne - wolność budowlana a ład przestrzenny, które miało miejsce w Warszawie w dniu 28 stycznia 2013 roku.

Uczestniczyli w nim zaproszeni goście i członkowie Zarządu OW TUP, a podstawą dyskusji były wystąpienia:

  • prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, - profesora nauk prawnych, historyka idei i prawa, dyrektora Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji U.W.;
  • dr inż. arch. Czesława Bieleckiego, - praktyka i teoretyka urbanistyki, a jednocześnie polityka i publicysty;.
  • mgr inż. arch. Jana Rutkiewicza, - aktywnego urbanisty, dyrektora Biura Planowania Rozwoju Warszawy i byłego burmistrza dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Moderatorem dyskusji był mgr inż. Stanisław Furman, który był też autorem propozycji tematyki konwersatorium. Poniżej prezentujemy przygotowane przez niego podsumowanie spotkania.

OMÓWIENIE

KONKLUZJE

 


Page 25 of 32

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie