Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
Oddział Warszawa

2-gie spotkanie Sekcji Planistycznej-podsumowanie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 19.03.2018 w siedzibie OW TUP odbyło się drugie spotkanie Sekcji Planistycznej. Nasze rozważania na temat planowania rozpoczął bardzo ciekawy wykład Pani dr Małgorzaty B. Havel pt. "Geneza i przykłady wielodyscyplinarności, koordynacji  i mediacji w planowaniu" (w Europie). Wykład zainicjował dyskusję na temat urbanistyki i planowania przestrzennego w Polsce i Europie oraz jej miejsca jako dyscypliny naukowej - obecnie i w najbliższej przyszłości.

Dyskutowaliśmy również o zmianach w planowaniu i zastanawialiśmy się nad  konsekwencjami, jakie mogą pojawić się w wyniku wprowadzenia  w życie, konsultowanej przez Rząd, "ustawy (projektu) o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących".

Następne nasze spotkanie zostało wyznaczone na 16.04.2018. - będziemy na nim zajmować się planowaniem zintegrowanym.

 

Pierwsze spotkanie Sekcji Planistycznej TUP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 19.02.2018 roku o godz. 16.30 odbyło się pierwsze spotkanie Sekcji Planistycznej Towarzystwa Urbanistów Polskich. Na spotkaniu, po omówieniu projektu regulaminu działania sekcji został on przyjęty przez przybyłych na spotkanie członków (15 osób).

Zgodnie z regulaminem zostało również wybrane Prezydium sekcji w osobach:

p.Marcin Świetlik - Przewodniczący Sekcji,

p. Anna Kosik-Kłopotowska- Sekretarz Sekcji.

Spotkanie miało charakter organizacyjny. Wspólnie ustalono, iż spotkania sekcji odbywać się będą raz w miesiącu - w trzeci poniedziałek każdego miesiąca, o godzinie 16.45 w siedzibie TUP-u.

Następne spotkanie odbędzie się 19.03.2018 o godz. 16.45. Spotkanie rozpocznie się od wykładu/prelekcji p. Małgorzaty Havel. Temat spotkania zostanie określony w późniejszym terminie- o czym,  po uzyskaniu niezbędnych informacji na ten temat, niezwłocznie Państwa poinformuję.

 

List otwarty

E-mail Print PDF
There are no translations available.

List otwarty Towarzystwa Urbanistów Polskich

w sprawie lokalizacji pomników na pl. J. Piłsudskiego

- w odpowiedzi profesorowi Konradowi Kuczy-Kuczyńskiemu.

 

Szanowny Panie Profesorze!

 

Z upoważnienia Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich chcielibyśmy podziękować za skierowane do środowiska architektów i urbanistów wystąpienie dotyczące lokalizacji pomników na pl. J. Piłsudskiego w Warszawie. Przede wszystkim pragniemy wyrazić pełne zrozumienie dla dezaprobaty Pana Profesora wobec powszechnie nieakceptowanych sposobów działania w tej sprawie.

Jako Towarzystwo Urbanistów Polskich jesteśmy szczególnie zaniepokojeni stosowaniem metody "faktów dokonanych" w odniesieniu do jednej z najważniejszych w Warszawie przestrzeni publicznych, a zarazem tak symbolicznego dla historii i kultury narodowej miejsca. Dla takich działań nie może być żadnym usprawiedliwieniem okoliczność, że przez wiele lat, mimo tak licznych, wymienionych przez Pana Profesora konkursów i opracowań, miejsce to nie doczekało się planu zagospodarowania przestrzennego, ani żadnej społecznie i profesjonalnie akceptowanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. To trudne do zrozumienia zaniechanie (nb. dotyczące w Warszawie nie tylko pl. J. Piłsudskiego) powinno dać asumpt do pilnej zmiany tego stanu rzeczy, a nie do wykorzystywania dla doraźnych poczynań. Taka sytuacja prowokuje bowiem opinie, wygłaszane z dezynwolturą niegodną kontekstu całej sprawy, że temu miejscu "już i tak nic nie może zaszkodzić".

Read more...
 

Wystawa i Konferencja poświęcona wkładowi geografów w rozwój Polski

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ZAPROSZENIE

na Wystawę i Konferencję, poświęconą wkładowi geografów w rozwój Polski w ostatnim stuleciu, w tym współczesne badania naukowe i eksperckie kraju.

Oficjalne uroczystości rozpoczną się 19 marca 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu o godzinie 11.00.

Tego dnia zaplanowana jest okolicznościowa Konferencja pt. "Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj - dziś - jutro" oraz oficjalne otwarcie Wystawy pt. "Geografia polska - tradycja i współczesność"

(która jest czynna do zwiedzania w Holu Sejmu RP już od 16 marca).

Read more...
 

Pożegnanie śp. kol. Zofii Bukowskiej-Mankiewicz.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

15 lutego na warszawskich Starych Powązkach pożegnaliśmy zmarłą w wieku 104 lat śp. Zofię Hannę Bukowską-Mankiewicz.

Do Towarzystwa Urbanistów Polskich została przyjęta w 1962 r. Zawodowo związana była z Instytutem Urbanistyki i Architektury, przekształconym w Instytut Kształtowania Środowiska. Należała do wielce zasłużonego dla rozwoju prawnych podstaw planowania przestrzennego zespołu badawczego, kierowanego przez doc. Irenę Biegańską. Była autorką i współautorką licznych opracowań i artykułów, m.in. wydanego w latach 70. dwutomowego dzieła stanowiącego usystematyzowany zbiór przepisów dotyczących planowania przestrzennego. W latach 1979-1983 należała do grona współautorów opracowanego przez Zespół TUP d/s nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym społecznego projektu tej ustawy, który ukończono i zaprezentowano jeszcze w stanie wojennym. W latach 80. zajmowała się m.in. rolą planu zagospodarowania przestrzennego w procesie lokalizacji inwestycji, prowadziła także prekursorskie badania polegające na analizie porównawczej orzecznictwa NSA w tym zakresie.

Ci, którym było dane znać śp. koleżankę Bukowską-Mankiewicz, dla przyjaciół Hanię, zapamiętali Ją jako osobę o dużej wiedzy prawniczej i wysokiej - przedwojennej - kulturze osobistej, a jednocześnie o wielkim uroku i cieple.

Cześć Jej Pamięci!

Zarząd Oddziału TUP w Warszawie

 


Page 6 of 31

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie