Konkurs studencki w Rybniku

Thursday, 24 May 2012 23:44 Maciej Borsa
Print
There are no translations available.

Katowicki Oddział TUP zorganizował w dniu 6 czerwca 2012 roku (środa) o godzinie 14:00 do Rybnika - Zajazd przy Młynie, wejście od ul. Młyńskiej [mapa do pobrania>>>] wernisaż, na którym zaprezentowano dorobek oraz rozstrzygnięto konkurs prac studenckich na koncepcje stymulujące rozwój funkcji centrotwórczych tego miasta w rejonie ciągu ulic Targowa-Klasztorna-Wieniawskiego. Konkurs zorganizowany został na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Rybnika. Była to już jego druga edycja, poprzednia dotyczyła innego obszaru śródmieścia - rejonu ulic Sobieskiego-Powstańców.

W wyniku głosowania przyznano trzy równorzędne nagrody (także pieniężne):

pracy nr 1: Okolice dawnego młyna z nowym wejściem na targowisko – zespół: Marlena Biel, Daria Tkocz;

pracy nr 9: Plac naprzeciw dworca kolejowego – zespół: Joanna Doleżych, Aleksandra Szlachta;

pracy nr 13: Zaplecze Placu Armii Krajowej z przystankiem autobusowym – zespół: Anna Dyczka, Martyna Macha.

Rejon obrany jako pole zmagań uczestników konkursu stanowi ciekawy przykład nie wykorzystanych możliwości w dynamicznie rozwijającym się mieście. Ma on zdecydowanie peryferyjny charakter, mimo położenia w rejonie dworca kolejowego, na trasie codziennego przemarszu tysięcy mieszkańców - w drodze do coraz bardziej atrakcyjnego centrum. Co charakterystyczne - przestrzenie o zdecydowanie publicznym charakterze są tu z niezrozumiałą determinacją wygradzane przez administratorów, co praktycznie uniemożliwia ich wykorzystanie. Rejon niszczejących parkanów, szlabanów i murów ogrodzeniowych kryje niezwykłe perły architektoniczne, często opuszczone i przesłaniane tymczasowymi budkami. Problemem jest przekonanie właścicieli i użytkowników, że włączenie się w system przestrzeni publicznych może przynieść nowe możliwości dla funkcjonowania tych nieruchomości i podwyższy ich atrakcyjność.

Doświadczenia poprzedniej edycji konkursu organizowanego przez TUP uczą, że propozycje kreowane przez studentów mogą przebudować myślenie o mniej atrakcyjnych częściach miasta i zapoczątkować wiele pozytywnych przemian. W nowej edycji konkursu posłużą one do profilowania działań władz miasta, przystępujących wkrótce do renowacji infrastruktury komunalnej w tym rejonie.

informacje w lokalnych mediach >>>