Konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Saturday, 17 September 2016 10:01 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.

Trwają konsultacje społeczne projektu "Startegii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".'Do Zarządu Głównego wpłynęło pismo zachęcające do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania ewentualnych uwag.

Zapraszamy do zgłaszania uwag na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do 30 września br.

pismo do Prezesa P. Lorensa

SOR