II Konferencja "Z Warszawy do Paryża przez Limę"

Tuesday, 06 October 2015 17:22 Krzysztof Bucher
Print
There are no translations available.

Zapraszamy na II Konferencję "Z Warszawy do Paryża przez Limę" organizowaną przez miasto stołeczne Warszawa.

W drugą rocznicę Dnia Miast podczas 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19) miasto Warszawa zaprasza na wydarzenie poprzedzające paryski szczyt (COP21) na którym ma szansę zostać podpisane nowe, globalne porozumienie klimatyczne. Konieczne jest, aby w tej światowej dyskusji miasta były równorzędnym partnerem rozmów. Warszawska Konferencja ma umożliwić otwartą wymianę poglądów i opinii, zaprezentowanie doświadczeń i omówienie najlepszych praktyk. Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele administracji rządowej, zaangażowani w realizację polskiej polityki klimatycznej, organizacji pozarządowych, aktywnych w tematyce ochrony środowiska i klimatu oraz środowiska akademickiego.

Termin rejestracji: 19 października 2015 r. (formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub faksem - 22 44 33 587)

Termin: 29 października 2015 r. godz. 8:45 - 16:00

Miejsce: Stadion PGE Narodowy, sala Amsterdam, poziom 2

Program Konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w`Konferencji.