Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2016-2017 - ogłoszenie wyników

Tuesday, 24 October 2017 06:15 Krzysztof Bucher
Print
There are no translations available.

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich ? Oddział Wrocław Uchwały Nr 01/03/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową informuję, iż w wyniku głosowania sąd postanowił:

Jackowi Kuśmierskiemu za pracę pt. Promenada Hugo Richtera jako element systemu ścieżek spacerowych we Wrocławiu

Alinie Dziaduś za pracę pt. Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej z elementem kubaturowym ? rynek w Jarosławiu

Mateuszowi Mikołajów za pracę pt. Projekt rewitalizacji historycznej części miasta Namysłów wraz z koncepcją architektoniczną Centrum Interpretacji Dziedzictwa

Łukaszowi Sikora za pracę pt. Zagospodarowanie terenów po byłej fabryce tekstyliów w kontekście przestrzennych aspektów rewitalizacji

Agacie Łopuszyńskiej za pracę pt. Zjawisko zanieczyszczenia światłem ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych,

Darii Słoninie za pracę pt. Projekt ogrodu ? lasu deszczowego na terenie opolskiego ogrodu botanicznego w Gogolinie,

Beacie Cybulskiej za pracę pt. Wpływ lokalizacji osiedli grodzonych na ład przestrzenny i stosunki sąsiedzkie na przykładzie Wrocławia.

Sekretarz konkursu

Joanna Jakubów