Biuletyn TUP Oddziału w Katowicach (1976)

Saturday, 20 November 2010 15:56 Paweł Jaworski
Print
There are no translations available.

TUP_1976◄◄◄ Biuletyn wydany z okazji 20-lecia katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, a w nim historia pierwszych 20 lat działalności Oddziału; wspomnienia osobiste niektórych członków Oddziału; fraszki i anegdoty; lista członków założycieli Oddziału w roku 1956; lista członków Oddziału w roku 1976.