Nowy Statut

Sunday, 30 September 2018 16:21 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmiany Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich uchwalone przez obradujący w Gdańsku Walny Zjazd Delegatów.
Konieczność zmian wynikała zarówno z przeprowadzonej deregulacji zawodu urbanisty, jak i nowej ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Zmiany dotyczyły, np.:

Pozostałe uchwały XVIII WZD zostaną opublikowane wkrótce.

Tekst jednolity