Budowanie w pięknym krajobrazie – druga publikacja

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym Krajobrazie II, a idea utworzenia parków kulturowych” konferencja została zorganizowana w październiku 2005 r. w Pałacu Łomnica oraz „Budowanie w pięknym krajobrazie III ― zasady zarządzania przestrzenią o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych” konferencja została zorganizowana w czerwcu 2007 r w Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze. [materiały konferencyjne; Budowanie w pięknym krajobrazie 2, AD-REM Jelenia Góra; Jelenia Góra 2007]. Publikacja ta została podzielona na dwie części. Pierwsza dotycząca idei tworzenia parków kulturowych, druga ― zarządzania przestrzeniami cennymi.  Niniejszej publikacja przedstawienia stan poszczególnych komponentów przestrzennych zarówno krajobrazu ziem górskich Dolnego Śląska (przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych, społecznych, itd.), jak też innych części Polski, na tle tendencji i zjawisk występujących w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów o wysokich walorach krajobrazowych. Celem konferencji było również wykazanie zasadności tworzenia zasad gospodarowania w obszarach o wysokich walorach krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Konferencja odbyła się w ramach przygotowań do II Kongresu Urbanistyki Polskiej „Wrocław – IX’06, Urbanistyka w działaniu teoria i praktyka”