Ceremonia pożegnania dr Adama Kowalewskiego

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godz. 12:00 w Sali Ceremonialnej Domu Przedpogrzebowego na terenie Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.

Po Ceremonii Pogrzebowej nastąpi przejazd na Cmentarz Ewangelicko – Augsburski przy ul. Młynarskiej 54/58 w Warszawie i odprowadzenie urny z prochami Zmarłego do grobu rodzinnego.

Osoby, które nie będą w stanie osobiście wziąć udziału w pożegnaniu, mają możliwość przekazania kondolencji rodzinie poprzez portal domu pogrzebowego: https://nekrolog.eklepsydra.pl/ords/r/api/eklepsydra/elektroniczne?powiadomienie=IE4AB75ET4HC