Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Opinia TUP

 • Autorzy Projektu pozostawili na uboczu jego aspekt metodologiczny i formalny, najwyraźniej nie biorąc pod uwagę jaką formą powinien charakteryzować się tego typu dokument prezentujący długofalową myśl strategiczną, dotyczącą przyszłego rozwoju i wielkich wyzwań z nim związanych. Dokument nie jest spójny tematycznie. Nie jest zrównoważony w opisie problemów i wyzwań, nie jest też oparty o rzetelne diagnozy, pomijający istotne strategiczne sprawy długofalowego rozwoju. Jest opracowany w dość swobodnej konwencji. Jest to eklektyczny zbiór różnych zapisów wyrażonych przez poszczególne resorty, napisany barokowym, niezrozumiałym dla przeciętnego obywatela językiem, z pozorami wielkiej naukowości. Wprowadza swoisty żargon z pogranicza nauki i języka masmediów. Jest przy tym, jednak mało czytelny w odbiorze społecznym. Posługuje się specyficznym i hermetycznym językiem mającymi czasem charakter specyficznych „zaklęć” i tzw. nowo-mowy. Z pewnością intelektualnie twórczy, ale mało użyteczny w procesie planowania strategicznego.
 • rojekt zawiera upublicznioną inwentaryzacje zadań dla Rządu i Sejmu, która - po przyjęciu tego dokumentu - stanie się zapewne podstawą do rozliczania Rządu i Sejmu przez media i wyborców. Wygląda to raczej na listę zaległych zadań (a stanowiących obecnie i w przyszłości prawne oraz instytucjonalne bariery), niż poszukiwanie rozwiązań strategicznych dotyczących wyzwań z przyszłości i drugiej „fali nowoczesności”.
 • Lista działań i 100 strategicznych, kluczowych projektów nie pokazuje, co się stanie jeśli któregoś z kluczowych projektów nie zrealizujemy. (Projekt generalnie lubuje się w magii liczb).
 • Pod względem merytorycznym uważamy, iż tej rangi dokument powinien jednak precyzyjnej zakreślić miejsce i rolę polityki mieszkaniowej państwa. Tymczasem pomija on takie ważne sprawy jak skala i potrzeby budownictwa społecznego, socjalnego i budownictwa czynszowego. Rynek mieszkaniowy jest bowiem z natury ułomny. Pozostawiony żywiołom rynkowym lub wadliwej regulacji przyczynia się do narastania kryzysów gospodarczych. Jednocześnie bez interwencyjnej i czytelnej, regulacyjnej funkcji państwa potrzeby w zakresie mieszkań czynszowych oraz mieszkań socjalnych nie zostaną zaspokojone. Zwraca uwagę na ten fakt raport OECD Urban Policy Review - Poland 2011. Mieszkania czynszowe i inwestorzy tego segmentu rynku kierują się innym kryteriami niż deweloperzy zorientowani przede wszystkim na szybkie efekty ze sprzedaży mieszkań. Jednocześnie trzeba podkreślić, iż budownictwo czynszowe ma do spełnienia ważną rolę w poprawie mobilności rynków pracy. Zadaniem TUP ten istotny problem został w Projekcie zbagatelizowany.
 • Mimo powyższych krytycznych uwag pozytywnie oceniamy kierunek zmian w dziedzinie planowania strategicznego na poziomie centralnym, ale oczekujemy że tego typu dokumenty będą miały charakter modelowy. Błędy popełnione na tym etapie prac będą rzutowały na metodologię prac innych powstających strategii. Tak więc oczekujemy, iż finalny dokument Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju czytelnie rozdzieli stronę esejowo - dywagacyjną od strony stanowiącej oraz że zachowa większy stopień obiektywności i równowagi analitycznej w ocenie czynników rozwojowych w długiej perspektywie.
 • ZG TUP, grudzień 2011 r.

  Tags: Opinia
   

  Logowanie

  Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie