Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sekcja prawna
Sekcja prawna

W dniu 7 kwietnia 2015 r.,  na spotkaniu Zarządu Oddziału Warszawskiego OW TUP została zarejestrowana Sekcja Prawna.
Powstała ona w oparciu o postanowienia § 20 ust. 1 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich.
W skład sekcji weszli kol. kol. dr Anna Fogel, dr Anna Szmytt i dr Igor Zachariasz.

Sekcja Prawna rekomendowała Zarządowi OW TUP trzy obszary aktywności, którymi chce zainteresować członków OW TUP, a mianowicie:

(1) seminaria naukowe, przybliżające członkom OW TUP aspekty prawne systemu planowania przestrzennego, rekomendujące jednocześnie kierunki zmian w obowiązującym prawodawstwie przestrzennym;

(2) doradztwo na rzecz Zarządu OW TUP oraz członków OW TUP realizujących cele określone w § 8 Statutu TUP, w tym doradztwo w zakresie projektowanych przez właściwe organy państwa zmian prawnych systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i w zakresie prac prowadzonych przez OW TUP na podstawie § 9 Statutu TUP;

(3) działalność szkoleniową skierowaną do członków TUP, a także ich partnerów realizujących cele statutowe TUP.Zapraszamy serdecznie na nasze spotkania i do współpracy.

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie