Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: tup pozna?_

Znaleziono pozycji: 87.

Strona 3 z 5
... Wydz. Arch. Politechniki Gdańskiej. Spotkanie odbędzie się 24.06 o godz. 15.30 na platformie teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlYWUxMTItNmUzYS00MzUxLTlkNGEtNWNiZTFkZDFjMjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22e325af63-f718-4a45-9a2f-03d3d2d4a760%22%7d ...
... za wszystkie zgłoszenia! Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę TUP O/Łódź: W kategorii ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Nagrodę przyznano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pabianicach ...
...  otwiera ponownie możliwość zadawania pytań do dnia 30 czerwca 2021 roku koryguje adres e-mail: konkurs@tup.org.pl lub 100@tup.org.pl do kontaktów w celu zadawania pytań i złożenia prac konkursowych. ...
Z głębokim  żalem żegnamy prof. dr. hab. arch. Macieja Nowakowskiego Członka Honorowego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Prezesa Oddziału Warszawskiego TUP w  latach 2000-2006 autora licznych  ...
45. Pożegnanie Zbigniewa Sokołowskiego
(Oddział Warszawa/Aktualności)
... odznaczonym srebrną i złotą odznaka honorową i mającym tytuł Rzeczoznawcy TUP. W ostatnich latach, po dłuższej przerwie, ponownie włączył się aktywnie w prace Towarzystwa. Zarząd Oddziału TUP w Warszawie ...
46. Glossa po glossie do felietonu...
(Oddział Warszawa/Aktualności)
... z TUP-owskich autorytetów (chociaż ich wybór będzie zapewne uznany za "tendencyjny"...). Nie wypada tu opisywać roli, jaką odegrał prof. Jerzy Regulski w przygotowaniu i przeprowadzeniu owej transformacji, ...
47. Hybrydowe warsztaty projektowe w Lewinie Brzeskim
(Sekcja Małych Miast/Aktualności)
Doświadczenia Sekcji Małych Miast TUP w prowadzeniu działań partycypacyjnych w czasie epidemii zostały wykorzystane w konsultacjach społecznych sporządzanych dokumentów planistycznych w Lewinie Brzeskim. ...
48. Pożegnanie mgr inż. Stefana Sarny
(Oddział Warszawa/Aktualności)
... i złotą (1993) odznaką honorową Towarzystwa     Prezesa Oddziału Warszawskiego SITK RP wiceprzewodniczącego Zarządu Sekcji Komunikacji TUP w latach 1979-1982 specjalistę planowania transportu ...
49. Glossa do felietonu B.K. - Ludwik Biegański
(Oddział Warszawa/Aktualności)
... Dziewońskiego na tym samym Kongresie 50-lecia TUP w 1973 roku, co słowa prof. Adamczewskiej. Ciekawe, że mówił to architekt, który nie zajmował się projektowaniem architektonicznym, a prawie wyłącznie ...
... o samo pojęcie. Po nie schylają i wspinają się wszyscy: i TUP, i SARP; izby i postizby. I używają zamiennie lub wspólnie z urbanistyką, tyle że bez rozróżniania znaczeń, o których mówiła prof. Adamczewska. ...
... samej reformy. Opinia TUP na jej temat, przekazana w styczniu br na ręce pani minister Anny Korneckiej, pozostaje aktualna. Ad. pkt A 1.1. Stabilne warunki do inwestowania - uchwalenie nowej ustawy regulującej ...
... Urbanistów Polskich były wiodącym przesłaniem zarówno w działalności społecznej, jak i zawodowej. Był członkiem TUP od 1954 roku.   Był jednym z inicjatorów - pionierów utworzenia TUP w Katowicach ...
53. Składki Członkowskie - Przypomnienie
(Oddział Warszawa/Aktualności)
... comiesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Zaległości powyżej 2-3 lat mogą spowodować skreślenie z listy członków TUP Poniżej  wyciąg z uchwały finansowej Walnego Zjazdu Delegatów  TUP z 2018 roku dotyczący ...
54. Pre-konsultacje (Felieton kol. B. Kolipińskiego)
(Oddział Warszawa/Aktualności)
... za poprawianie tego, co się da. Jako TUP proponowaliśmy to już w naszym stanowisku z lipca 2019 r. Wypada jednak zauważyć, że postulatom dotyczącym nowelizacji nie towarzyszyły  propozycje konkretnych ...
... 2021 r. mailowo: konkurs_lodz@tup.org.pl lub pocztą na adres: TUP O/Łódź, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź Regulamin konkursu Z poważaniem Prezes Łódzkiego Oddziału TUP /-/ Dr inż. arch. Maria Dankowska ...
X edycja konkursu "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce", organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona. Zgodnie z regulaminem konkursu składanie ...
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Sekcji Polityki Społecznej Warszawskiego Oddziału TUP, które odbędzie się we wtorek 16 lutego o godz. 16.30. Tematem spotkania będą nowoczesne rozwiązania i technologie, ...
... (TUP) Oddziałem w Łodzi, w ramach konferencji naukowej z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej pt.: "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi". PROTOKÓŁ Z WYNIKAMI KONKURSU WYKAZ PRAC ZGŁOSZONYCH ...
59. Wspomnienie o Jacku Bobińskim
(Oddział Warszawa/Aktualności)
... Nie był członkiem naszego Towarzystwa ale łączył Go z TUP wspólny obszar działań. Był inspirującym uczestnikiem tych działań, cenionym za posiadaną wiedzę, zawodową aktywność i szeroki, obiektywny ogląd ...
Niniejszym zapraszamy uprzejmie do udziału w uroczystości wręczenia nagród laureatom w konkursie Oddziału Łódzkiego TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2019. ...

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie