VII EDYCJA KONKURSU "NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE" - WYNIKI

Thursday, 18 January 2018 22:34 Witold Andrzejczak
Print
There are no translations available.

VII edycja konkursu "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce", organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona. Zgodnie z regulaminem konkursu składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 31 grudnia 2017 r. Wpłynęły 3 zgłoszenia, które poddano ocenie.

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018 r. w następującym składzie:

Sąd Konkursowy po dyskusji w obecności Sekretarza konkursu - Kol. Magdaleny Trzpil przyznał jedną nagrodę i dwa wyróżnienia.

Nagrodę przyznano Miastu Poznań za realizację Zagospodarowanie południowej części starego koryta Warty w Poznaniu - Sąd Konkursowy docenił kompleksowość przedmiotowej realizacji oraz jej uniwersalność tj. atrakcyjność terenu dla różnych grup wiekowych użytkowników. Doceniono także wysokie walory estetyczne przestrzeni oraz stopień jej przekształcenia. Ponadto Sąd Konkursowy dostrzegł otwarte powiązania zrealizowanej inwestycji z otoczeniem oraz udział społeczności lokalnej w zagospodarowaniu przestrzeni parkowej.

Wyróżnienia przyznano:

- Miastu Kalisz za realizację Przebudowa Placu Kilińskiego w Kaliszu, za poprawę estetyki placu oraz zwiększenie atrakcyjności tego miejsca;

- Miastu Luboń za realizację Plaża miejska w Luboniu, za powrót do tradycji poprzez próbę otwarcia Miasta w stronę rzeki Warty.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 r. podczas konferencji XI "Dzień Urbanisty", na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

 

Poniżej załączamy dokumenty konkursowe.

Regulamin konkursu

Protokół Sądu Konkursowego

Wyniki konkursu