Oddział w Szczecinie -Zarząd

Wednesday, 23 June 2010 12:06 Biuro Zarządu
Print
There are no translations available.

Prezes

Elżbieta Buszyńska

Wiceprezesi

Elżbieta Czekiel-Świtalska

Jolanta Patalan

Sekretarz

Alicja Świtalska

Skarbnik

Wojciech Górewicz

Członek Zarządu

Małgorzata Cymbik

Magdalena Zienko