Oddział w Poznaniu - Zarząd 2018-2021

Sunday, 15 August 2010 12:56 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

Prezes

mgr inż. arch. Piotr Sobczak

Wiceprezes

dr Łukasz Mikuła

Sekretarz

dr Witold Andrzejczak

Skarbnik

mgr inż. arch. Filip Koczorowski

Członkowie

mgr Elżbieta Piotrowska

mgr Miłosz Sura

mgr inż. Magdalena Trzpil