Informacja o śmierci prof. Zbigniewa K. ZUZIAKA

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 9 kwietnia 2023 roku nasze grono opuścił prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak, wieloletni Członek Krakowskiego Oddziału naszego Towarzystwa, znamienity naukowiec, architekt, specjalista w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego. Człowiek wielkiej wiedzy, autorytet i erudyta, wspaniały wykładowca, dla wielu Nauczyciel i Przyjaciel. Autor i współautor wielu znaczących prac naukowych, studialnych i planistycznych m. in. planu Działań dla Rewitalizacji Krakowskiego Kazimierza czy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa. Członek wielu naukowych i zawodowych stowarzyszeń, rad naukowych, komitetów redakcyjnych czasopism. W latach 1994-99 – członek Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN, w latach 2007-2011 członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, w latach 1984-90 główny architekt miasta Krakowa, a w latach 2002-2004 zastępca prezydenta Krakowa.
Laureat kilku nagród ministra za działalność planistyczną, nagród i wyróżnień za publikacje naukowe oraz nagród i wyróżnień w konkursach architektoniczno-urbanistycznych Stowarzyszenia Architektów Polskich  i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Człowiek pełen energii, radości, żarliwości, życzliwości, zawsze gotowy na inspirujące polemiki i dyskusje.