Współpraca TUP z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Kraków podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie dydaktyki, prac o charakterze badawczo-rozwojowym i naukowym. Podejmowane będą wspólne działania w celu realizacji projektów i pozyskiwania dofinansowania.

Planowane jest podjęcie wspólnych prac nad modyfikacją programu studiów kierunku gospodarka przestrzenna, w celu doskonalenia przygotowania absolwentów do podjęcia wyzwań w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki w kontekście przemian przestrzennych Polski, oczekiwań rynku pracy i aktualnego stanu prawnego.

TUP oddział Kraków będzie wspierać Uczelnię doświadczeniem swoich członków, a także w ramach zajęć prowadzonych przez osoby rekomendowane przez TUP przekazywać studentom umiejętności praktyczne w dziedzinie planowania przestrzennego.

List intencyjny w imieniu uczelni podpisał Rektor, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK,  a w imieniu TUP o. Kraków Prezes, dr Marceli Łasocha. W wydarzeniu wzięli udział koordynatorzy działań w zakresie porozumienia: ze strony Uczelni – Prodziekan ds. kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, a ze strony TUP o. Kraków – Paweł Krupa. Obecni byli również kol. Agata Walczak i Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK.

fot. 1-3 – autor: P. Krupa, fot. 4 – autor: J. Okarmus